The political anti-Israel agenda is based on Islam

ISRAEL-“PALESTINE”: A scholar based in the Middle East, Bassam Tawil, has written an article in which he describes how the political anti-Jewish and anti-Israel agenda is based on Islam’s Quor’an and Hadiths. “The… Continue reading

USA: Öppna dörren för förföljda kristna men tvärstopp för förföljande islam

VÄST OCH ISLAM: Mot bakgrund av att det varje dag släpps in bokstavstrogna muslimer som vill skada amerikanerna och deras land, så är det inte konstigt att president Trump nu infört direktiv om… Continue reading

Vänsterns antikristna hegemoni bruten

FÖRTRYCKET AV YTTRANDEFRIHETEN: De stora demonstrationer mot USA’s president Donald J. Trump som media nu rapporterar om visar med önskvärd tydlighet hur islamvänliga och vilseförda folk blivit av mainstream-medias vänstervridna verklighetsbild. Dessa demonstrationer är… Continue reading

Music: Mozart Violinconcerto No. 3

MUSIC:  The violinist Hilary Hahn and the Stuttgart Radio Symphony Orchestra lead by Gustavo Dudamel as conductor played Wolfgang Amadeus Mozart’s Violin Concerto No. 3 in G Major, K.216. I.  Allegro (00:00)  II. Adagio (10:35), III. Rondeau. Allegro (21:00) This… Continue reading

Vilken är världens mest förföljda grupp?

WWL 2017: Förföljelsen av kristna fortsätter. Som tidigare fortsätter också Västs förnekelse av vad som sker.  Varje år utarbetar och publicerar den amerikanska organisation Open Doors rapporter om förföljelsen i land för land.… Continue reading

15th Jan 2017: The Paris Peace Conference Déjà Vu. Epilogue

ISRAEL – “PALESTINE”: On Sunday the 15 January 2017 there was a Peace Conference in Paris, dealing with the Two State Solution. Over seventy nations attended, but neither Israel nor the Palestinian Authority.… Continue reading

I Malmö skjuts det i alla fall inte för litet

MULTIKULTURELLA MALMÖ: Det var med glimten i ögat som den gamle örlogskaptenen sa till sin kollega: “Det skjuts för litet i Sverige!” Men det var då det. Idag kan man inte klaga på… Continue reading

Svenska kyrkan och påvens skägg

“Det kommer att bli ett hett kyrkopolitiskt år med kyrkoval och skarpa åsiktsbrytningar. Svenska kyrkan (SvK) behöver en strategi för fredlig samlevnad” skriver redaktören Brita Häll i Kyrkans tidning (Kt, nr 1/2017). Som… Continue reading

MUSIC: … You’re Beautiful …

MUSIC: I really love this song, Ringo Starr in his You’re Sixteen (You’re Beautiful, and You’re Mine). 

Om den synliga verkligheten … och den osynliga

FUNDERINGAR KRING LIVET: Ser man bara till detaljerna, så missar man de stora dragen. Ser man bara till de stora dragen, så missar man detaljerna, de som kan ha betydelse för helheten. För… Continue reading