MUSIC: From St Petersburg to Holy Mount Athos to Georgia to …

For almost 2000 years Our Father is prayed among Christians, also in our time and all over the world. Sometimes it’s sung by a choir or by the congregation. The great Russian composer… Continue reading

Trump: The capital of Israel is Jerusalem

ISRAEL: Now that the USA has recognized Jerusalem as the legal capital of Israel and decided to move its embassy there, many African states has also decided to move their embassies to Jerusalem. In… Continue reading

Jerusalem blomstrar åter

ISRAEL: 1969 skrev journalisten Stanley Goldfoot ett öppet brev från Jerusalem till världen. Det är lika aktuellt idag. Israels fiender försöker alltjämt skilja Jerusalem från det judiska folket. För att skydda den Heliga… Continue reading

Omskakande handskakning

Fotot är mycket intressant. Rysslands president (från 2000) Vladimir Putin, f.d. överstelöjtnant i Sovjets KGB, skakar hand med en av Sovjet förföljd ortodoxt kristen författare, Alexandr Solzjenitsyn. Putins mor lät i hemlighet och… Continue reading

Vägen hem

SVENSKA KYRKAN OCH URKYRKAN: Det har nog inte undgått någon att 2017 firar de sex miljoner svenskar som är medlemmar av Svenska kyrkan 500-årsjubileum av protestantismens födelse. Även jag har varit medlem av… Continue reading

Music with l’Arpeggiata

MUSIC: Katerina Papadopoulou sings a Greek song “Amygdalaki tsakisa” together with the l’Arpeggiata orchestra in its recording “Mediterraneo” (an EMI Classics). I find it so beautiful, hope you do too. This is followed… Continue reading

Israel-Palestina m.m. : En minidebatt i marginalen

Efter diverse inlägg eller artiklar på Internet kan det ibland finnas möjligheter för läsarna att kommentera. Dessa kommentarsfält kan många gånger vara  nog så intressanta och givande, ibland t.o.m. som själva artiklarna. Det… Continue reading

I Ryssland segrar Kyrkan, i EU förnekas den

Efter sjuttiofyra år under kommunistisk diktatur föll det ateistiska Sovjetunionen samman. Ur spillrorna reste sig på nytt den ryska Ortodoxa kyrkan, som varit förtryckt och förföljd under de kommunistiska diktatorerna som Lenin, Stalin,… Continue reading

Pope Francis and Islam’s Jihad

In a number of statements Pope Francis, the head of the Roman Catholic Church, defends Islam’s Jihad. Islam, though, is  the religion and political system, which is the negation of Christendom. These remarks… Continue reading

Som ortodox inför Lutherdomens 500-årsjubileum

För 500 år sedan (den 31 oktober 1517) spikade den romersk katolske munken Martin Luther upp sina 95 teser i slottskyrkan i Wittenberg. Luther (1483-1546) sammanfattade där sin kritik av den Romersk katolska… Continue reading