Arabvärlden: trots förföljelse – lovsång till Herren Jesus Kristus

Här kommer några glimtar från kristna lovsångsmöten och möten med kristna i arabvärlden. Det bör emellertid påpekas, att de kristna i arabvärlden och Turkiet, som de som lovsjunger och vittnar här, är en… Continue reading

Music: Fonsi and Putin and …

MUSIC: I wonder what Luis Fonsi in Despacito has in common with Russian President Vladimir Putin? Apart from the fact that both of them play the same piece of music in these videos?… Continue reading

Kyrkovalet på söndag: Rösta eller inte rösta?

I Svenska kyrkans trosbekännelse, den som församlingsmedlemmarna läser högt varje söndag (dvs de som går i kyrkan), deklareras att man tror på en “helig apostolisk kyrka”. Men det är bara läpparnas bekännelse. För… Continue reading

I forgave my killer!

“A Jewish man who was beaten into a coma, but as he came to know Yeshua, he slowly came to the shocking realization that he must also forgive his attacker.” For the full… Continue reading

Om att älska sina ovänner

Sex miljoner judar dödades under Förintelsen. Nazisterna tog deras liv. Vilken roll hade då de passiva, de som lät det ske utan att försöka ingripa, förhindra, rädda dem undan förintelselägren? En och annan… Continue reading

Have mercy on us, Lord Jesus Christ, Son of God!

The so called Jesus prayer is a very much loved prayer in Orthodox Christianity. It’s so simple, yet so forceful: “Lord Jesus Christ, Son of God, Have mercy on me, a sinner!” As the Orthodox… Continue reading

“Sök friden!”

“Saliga äro de fridsamma, ty de skola kallas Guds barn” (Matteus 5:9) Då min far låg på sin dödsbädd såg han på mig med sin genomträngande blick och uppmanade mig: “Sök friden!” Bara… Continue reading

Israel does not “occupy”, the land belongs to them!

“Professor Eugene Kontorovich, an expert in International law and the Arab-Israeli conflict, easily dispels the myth that Israel is occupying the West Bank, showing how the world holds Israel to a double-standard. The… Continue reading

Om religionerna i Sverige

Med den stora invandring som Sverige haft särskilt under de senaste åren frågar sig säkert många om muslimerna är i flertal numera? Att så inte är fallet är emellertid lätt att konstatera enbart… Continue reading

Sunday: Christ is risen!

Sunday. Whenever we can, we try to attend the liturgy at church, our local church, me and my family. We have to travel by car for an hour or so, but we don’t… Continue reading