En ärkebiskop som känner mer med muslimerna

Troende människor är i grunden ganska lika, särskilt när de vuxit upp i samma kultur och språkområde. Troligen är det större likheter mellan en svensk muslim och en svensk kristen, än mellan en… Continue reading

1. När “Fädernas kyrka” trollades bort …

Genom sin självcensur av en av psalmerna i 1986 års psalmbok gjorde Svenska kyrkan oavsiktligt den förmodligen bästa tänkbara reklamen för psalmen ifråga –nr 169 – Fädernas kyrka i Sveriges land. Att det var… Continue reading

2. Den borttrollade psalmen – och den kyrka som kom sedan

Nu kommer andra och sista avsnittet av Fallet med den borttrollade psalmen –  och vad som kom sedan. Plötsligt var den borta, nr 169 Fädernas kyrka i Sveriges land. Älskad av många, sörjd av… Continue reading

Discrimination of Christians in Sweden – abortions

Barnmorskan Ellinor Grimmark är en kristen som tar konsekvenserna av sin tro. Det har emellertid stått henne dyrt, eftersom hon inte fick det jobb vid Eksjö lasarett som hon utlovats och dessutom vägrats… Continue reading

Tänk om …

Tänk om … Tänk om alla människor hade en röd näsa, som lös vid varje intelligent tanke hon trodde hon tänkte, hur upplyst skulle då världen icke vara! Carl Fredrik Reuterswärds dikt, fritt… Continue reading

Prioritera religionsfrihet i svensk utrikespolitik

Religionsfrihet bör prioriteras i svensk utrikespolitik. Det framhåller två riksdagsledamöter – Emma Henriksson och Tuve Skånberg, båda KD – i en artikel i Svenska Dagbladet. Vi måste stå upp för demokrati och religonsfrihet,… Continue reading

Var är Svenska kyrkans stöd för förföljda kristna?

Förföljelsen av de kristna i Mellanöstern bemöts med nära nog dödstystnad av Svenska kyrkan. Förgäves letar man efter biskoparnas varningsrop med uppmaningar att vi ska stå upp för de förföljda kristna i världen.… Continue reading

Raymond Ibrahim on CBN News

Raymond Ibrahim, the Coptic Christian author of the book Crucified Again, is interviewed on CBN News here. I bought a copy on Amazon and read it. Mr Ibrahim writes about the persecution of  Christians… Continue reading

Trots dödshot: Irans kristna allt fler

Dagen, den kristna dagstidningen,   skriver i dag om de kristnas situation i Iran. Medan den svenska regeringen med utrikesminister Bildts ord talar om, att de kristna i Iran lever i en “tradition… Continue reading

Religious Freedom commission: Consider sanctions to end Christian persecution

Originally posted on VOICE OF THE PERSECUTED:
The U.S. should consider economic sanctions on countries where Christians  endure persecution, torture and death to help ensure security here and abroad, a  religious rights advocate…