Discrimination of Christians in Sweden – abortions

Barnmorskan Ellinor Grimmark är en kristen som tar konsekvenserna av sin tro. Det har emellertid stått henne dyrt, eftersom hon inte fick det jobb vid Eksjö lasarett som hon utlovats och dessutom vägrats… Continue reading

Tänk om …

Tänk om … Tänk om alla människor hade en röd näsa, som lös vid varje intelligent tanke hon trodde hon tänkte, hur upplyst skulle då världen icke vara! Carl Fredrik Reuterswärds dikt, fritt… Continue reading

Prioritera religionsfrihet i svensk utrikespolitik

Religionsfrihet bör prioriteras i svensk utrikespolitik. Det framhåller två riksdagsledamöter – Emma Henriksson och Tuve Skånberg, båda KD – i en artikel i Svenska Dagbladet. Vi måste stå upp för demokrati och religonsfrihet,… Continue reading

Var är Svenska kyrkans stöd för förföljda kristna?

Förföljelsen av de kristna i Mellanöstern bemöts med nära nog dödstystnad av Svenska kyrkan. Förgäves letar man efter biskoparnas varningsrop med uppmaningar att vi ska stå upp för de förföljda kristna i världen.… Continue reading

Raymond Ibrahim on CBN News

Raymond Ibrahim, the Coptic Christian author of the book Crucified Again, is interviewed on CBN News here. I bought a copy on Amazon and read it. Mr Ibrahim writes about the persecution of  Christians… Continue reading

Trots dödshot: Irans kristna allt fler

Dagen, den kristna dagstidningen,   skriver i dag om de kristnas situation i Iran. Medan den svenska regeringen med utrikesminister Bildts ord talar om, att de kristna i Iran lever i en “tradition… Continue reading

Religious Freedom commission: Consider sanctions to end Christian persecution

Originally posted on VOICE OF THE PERSECUTED:
The U.S. should consider economic sanctions on countries where Christians  endure persecution, torture and death to help ensure security here and abroad, a  religious rights advocate…

Anarki omger Israel

Anarki omger Israel konstaterade Daniel Pipes i en artikel 2012 och snart två år senare håller det alltjämt streck. I norr rasar inbördeskriget i Syrien, som svämmar över till Libanon med flyktingar som uppgår till… Continue reading

Visa solidaritet med de kristna i Mellanöstern!

POLITIK & RELIGION – ISLAM vs KRISTENDOM: Häromdagen hade jag ett litet meningsutbyte men en riksdagsman – en minidebatt om man så vill. Frågan gällde om vi skulle tiga om det vi vet eller… Continue reading

CSI: In solidarity with the Persecuted Church

Christian Solidarity International (CSI) is an organization engaged in helping the persecuted Church around the world and especially in the Middle East. Here are some words of the CEO of CSI-USA, Dr. John Eibner,… Continue reading