“Sök friden!”

“Saliga äro de fridsamma, ty de skola kallas Guds barn” (Matteus 5:9)

Då min far låg på sin dödsbädd såg han på mig med sin genomträngande blick och uppmanade mig: “Sök friden!”

Bara några månader tidigare hade jag tagit studenten och stod nu i begrepp att söka mig fram i livet. Jag förstod inte till fullo vad hans uppmaning innebar, långt därifrån, och mer än en gång har jag ångrat att jag inte försökte förstå innebörden redan när jag var ung.

Först på senare år, på ålderns höst, har jag funnit friden och det utan att jag egentligen ha ansträngt mig. Jag har fått friden till skänks, en sann gåva av Gud. Sedan jag konverterat till den Ortodoxa kyrkan har jag steg för steg fått uppleva vad friden innebär. Den Gode Herden har visat vägen, som bland annat innebär att man inte sätter sig själv i centrum men Herren, Jesus Kristus, Guds Son, Fridens Gud.

Videon härnedan återger något av den frid, sanning och kärlek som finns i den Ortodoxt kristna tron, här med sång från Moskvas patriarkats kör.

CAB

 

 

Advertisements