Christ is risen! Kristus är uppstånden! Baruch HaBa Beshem Adonai!

Christ is risen from the dead! He truly is! Happy Easter!

Kristus är uppstånden från de döda! Han är sannerligen uppstånden! Glad Påsk!

Christ is risen from the dead! He truly is! Happy Easter!

Kristus är uppstånden från de döda! Han är sannerligen uppstånden! Glad Påsk!

CAB

Advertisements