Kyrkan och sekulariserad politik

KYRKAN:  Det finns alltid en risk att kyrkans ledning domineras av en politisk fåra för en tid, så som skett med “lutherska” Svenska kyrkan, som styrs av de politiska partierna (via Kyrkomötet) med särskild slagsida för det socialdemokratiska partiet och andra “med hjärtat till vänster”. Inte underligt då, att kristenheten i Sverige utan att protestera kommit att domineras inte av Herren Jesus Kristus men av den gudlösa sekularismen. Hade Svenska kyrkan med övertygelse och kraft markerat gränsen till materialismen, den från vänster men också den från höger, fixeringen vid den egna “lyckan”, och på senare tid en falsk religion som islam, så hade dagens situation kunnat undvikas och många liv räddats.

Även de kristna i ortodoxa Ryssland har olika uppfattningar i politiska frågor. Många vill tro att den Rysk-Ortodoxa kyrkan i blindo går president Vladimir Putins ärenden, men så är ingalunda fallet. Var skulle Ryssland stå idag utan den Ortodoxa Kyrkan? Den har bidragit med Kristi helande kraft efter sjuttio år av i Sverige föga känd kommunistisk förföljelse. Men hotet från politisk dominans över Kyrkan finns, vilket framgår bland annat av en artikel i The Economist som publicerades strax före jul 2015.

Politik är inte kyrkans väsen, som Herren Jesus formulerade med orden: “Mitt rike är icke av denna världen” (Johannes 18:36). Samma hållning till världen framgår av ett annat av Herrens ord: “Ge kejsaren av kejsaren tillhör och Gud vad Gud tillhör” (Markus 12:17).

I dag är det söndag, den dag då vi kristna, precis som de första kristna i Jerusalem, firar Herrens uppståndelse. Här följer Fader Vår, som sjungs i ryska och andra ortodoxa kyrkor med musik komponerad av Rimsky-Korsakov med text av – Herren Jesus Kristus själv (Matteus 6:10 ff). Först sjungs och bes bönen på ryska från katedralen i S:t Petersburg, därefter från en katedral i Presov, Slovakien, och slutligen från ett kloster i Montserrat, Frankrike.

CAB

 

Advertisements