Om den Rysk-Ortodoxa kyrkan och Ryssland

Med Sovjetunionens fall för tjugosju år sedan gick mer än sjuttio år av kommunistisk diktatur i graven. Det var en tid, som inleddes för precis ett hundra år sedan, då den kristna majoriteten av befolkningen tvingades genomleva oerhört svår förföljelse. Den tiden har den ortodoxt kristne författaren Aleksandr Solzjenitsyn skildrat i sin bok Gulagarkipelagen, som utkom 1973.

Efter 1991 har den Rysk-Ortodoxa kyrkan, som först då kunde verka öppet, återknutit till den kristna civilisation som fanns före den kommunistiska revolutionen. Idag är de flesta ryssar, uppskattningsvis omkring 85 procent av landets befolkning, anhängare av den Rysk-Ortodoxa kyrkan. Den har aktivt bidragit till att hela de djupa såren från det förgångna och återgivit ryssarna deras människovärdighet och känslan av att ingå i ett större sammanhang, där tro och liv i den Heliga Kyrkan är bärande.

I ett tal till den Rysk-Ortodoxa kyrkans ledarskap (första videon nedan) ger president Vladimir Putin, flankerad till vänster av Kirill, patriarken för den Rysk-ortodoxa kyrkan, sin bild av den Rysk-Ortodoxa kyrkans roll i historien och nutid.

Vid ett annat tillfälle utvecklar president Putin tankar om landets kristna arv och framför skarp kritik av den ateistiska sekularismen och den politiska korrektheten i Väst, som drivs av en styrande elit – se videon därefter.

I en intervju på RT/Russia Today (sista videon nedan) utvecklar patriark Kirill den Ortodoxa kyrkans syn på sekularismen i Väst och noterar att den är gudlös, dvs ateistisk. Patriarken konstaterar att Västerlandets lagar numera går tvärs emot de morallagar som människan har av naturen. Vad patriark Kirill framför här är inte bara intressant, men också av största betydelse för förståelsen av vår tid såsom kristna och den väg vi i Väst fortfarande kan välja att gå – om än i elfte timmen.

CAB

 

Advertisements