Jesusbönen

ORTODOXA KYRKAN: Sedan jag upptogs i den Ortodoxa kyrkan har jag blivit bekant med en enkel liten bön, som man sa mig skulle ha stor kraft. Bäst är det naturligtvis att då själv pröva den.

Man kan be den varje morgon och kväll, har man bråttom så kan man ändå ta sig tid att be den. Elva ord. Vari kraften består vet jag inte, men jag tycker den öppnar upp för kontakt med vår Herre. Hos Honom finns kraften. Och den får en omärkligt på rätt “våglängd”, man inser hur liten man är i förhållande till Gud och hur stor Gud är. Stor och ofattbart kärleksfull. Gud är kärleken, så kan Han göra annat än älska oss? Så långt mina egna funderingar.

Så här lyder Jesusbönen:

“Herre Jesus Kristus, Guds Son, förbarma dig över mig, en syndare!”

En annan variant:

“Herre Jesus Kristus, Guds Son, förbarma dig över mig, syndaren!”

Här är syndaren i bestämd form. Det är alltså jag som är syndaren, alla andra bemöter vi som om de inte vore syndare.

Ytterligare en variant:

“Herre Jesus Kristus, Guds Son, för din allra renaste Moders och alla Heligas förböner, förbarma dig över oss!” 

Här är det inte bara mig det gäller men också många andra, kanske är vi många som ber den då.

Det finns också kortare former av Jesusbönen, som denna:

“Herre, förbarma dig!”

Bara tre ord. Det är en av de allra äldsta kristna bönerna. Bland oss ortodoxa ber man den ofta, kanske även bland andra kristna. Vill man förstå mer om Jesusbönen kan man läsa om den. Kallistos Ware, biskop för de ortodoxa grekerna i Oxford, har till och med skrivit en liten bok om den, som heter: Namnets kraft. Finns på engelska och danska men jag tror inte den kommit ut på svenska än. Finns den inte i bokhandeln eller på biblioteket så kan man be sitt bibliotek ta hem den. Lycka till!

På några sidor i sin bok Den ortodoxa kyrkan (Artos bokförlag, Skellefteå 2000, sid 309-311) skriver Kallistos Ware om Jesusbönen. Det återges på en hemsida om teologi och spiritualitet – här.  Mer om Jesusbönen kan man läsa i en annan bok av biskop Kallistos Ware, The Orthodox Way (1978), som utgavs på danska med titeln Vejen (Hl. Silouan Forlag, 2. oplag 2006).

Man kan således läsa en hel del om Jesusbönen, men bäst är det naturligtvis att helt enkelt be den. Jag kommer då osökt att tänka på Herrens ord i Johannes 4:24: “Gud är ande, och de som tillbedja måste tillbedja i ande och sanning.»

CAB 

Advertisements