Sverige: Kristendom eller islam?

pingstlilja_actaea

Pingstlilja. (Wikipedia Commons)

SVERIGE, KRISTENDOMEN OCH ISLAM: Pastor Stanley Sjöberg är kanske mest känd som en “grand old man” inom den svenska pingströrelsen. Att han är född i USA och har tillbringat delar av sitt liv i islamdominerade länder är nog mindre känt. Han håller fast vid sin djupt rotade kristna tro även i hans kontakter med muslimer i Sverige.

I den här aktuella TV-intervjun resonerar Stanley Sjöberg från kristen utgångspunkt om islam, IS och sharialagar och ger sina synpunkter på Svenska kyrkans och en del andra kyrkors förhållningssätt till islam. Många ställer sig med rätta frågande till vad som nu sker i vårt land och här kan pastor Sjöbergs insikter bidra med vägledning och hopp, även för dem som står utanför kyrkan.

CAB

Advertisements