Vilken är världens mest förföljda grupp?

WWL 2017: Förföljelsen av kristna fortsätter. Som tidigare fortsätter också Västs förnekelse av vad som sker. 

Varje år utarbetar och publicerar den amerikanska organisation Open Doors rapporter om förföljelsen i land för land. Den femtio länder där förföljelsen är som värst sammanställs i vad som kallas WWL, World Watch List. Nu har allså WWL 2017 publicerats.

I USA har den nya administrationen tagit emot rapporten som ett tillförlitligt och nyttigt arbetsredskap. Och förvisso är den det. Det är dessutom lätt att bilda sig en uppfattning om förföljelsen av de kristna, eftersom rapporten är systematisk och tillgänglig på Internet utan kostnad för den som intresserar sig för de kristnas situation i världen.

Open Doors har verksamhet i ett sextiotal länder. Även i Sverige finns ett kontor som bl a översätter textmaterial till svenska. Samtidigt som WWL 2017 offentliggjordes i USA skedde samma sak även i Sverige, med den skillnaden att här var intresset lamt.

Det kan man läsa om i en ledare i Svenska Dagbladet av Jacob Rudenstrand, som är ledamot i styrelsen för Open Doors Sverige och biträdande generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen. “Världens mest förföljda grupp” är rubriken för hans artikel. Läs artikeln här.

CAB

Advertisements