Många lämnar Svenska kyrkan för att de är … kristna!

KRISTENHETEN I SVERIGE:

Sveriges befolkning har i dag passerat 10 miljonerstrecket. Det meddelade Statistiska Centralbyrån. Men Svenska kyrkan med sina 6,3 miljoner medlemmar fortsätter att förlora medlemmar. Förra året, 2016, valde över 80.000 att lämna den, ett nytt lågvattenmärke.

martin-lutherTrenden lär inte vända under 2017, det år då de lutherska kyrkorna firar 500-årsjubileet av Martin Luthers reformation av den katolska kyrkan som också markerar protestantismens födelse. Det var då det. Vem idag bryr sig om att protestera mot Svenska kyrkans politiska styrning och islamkrameri, då dess ledning inte är beredd till varken “syndabekännelse” eller “bot och bättring”?

–  Men många väljer att gå med i Svenska kyrkan också, påpekar ärkebiskop Antje Jackelén patetiskt (Kyrkans tidning nr 3/2017). Det är visserligen glädjande, men kvar står ändå faktum, att det totala antalet medlemmar blir allt färre år från år.

Det borde ge anledning till eftertanke hos Svenska kyrkans högsta beslutande organ, Kyrkomötet, och högsta verkställande instansen, Kyrkostyrelsen, båda politiskt styrda. Det borde också ge anledning till eftertanke hos biskoparna och Svenska kyrkans Läronämnd. Om nu inte Svenska kyrkans ledning har samma mål som sina politiska styresmän, nämligen att gå vidare mot ett alltmer sekulariserat och islamhukande Sverige. Det är uppenbart för alla kristna, att Svenska kyrkan håller på att förvandlas till en allmänhumanistisk organisation. Inget fel med humanism i sig, men Kyrkans uppdrag är inte det men att erbjuda frälsningen genom Jesus Kristus. Det förnekar Svenska kyrkans ledning idag.

Men någon sjukdomsinsikt tycks inte finnas på den nivån, varför inte heller någon medicin lär föreskrivas. I företagsvärlden är det en självklarhet, att om det visas röda siffror (förlust) år efter år, så är man på fel väg. Vart det barkar hän vet alla. Då gäller det att snabbt ta reda på orsakerna och lika snabbt vidta rätt och kraftfulla åtgärder, som kan – med Guds hjälp – vända utvecklingen innan det är för sent.

Vilka är då orsakerna till medlemstappet? Här talar man ibland om ekonomiska skäl. Folk har ansträngd ekonomi och måste spara. Andra är helt enkelt snåla och vill ha mer i plånboken efter alla skatter och avgifter. Varför de inte först begär utträde ur kommunen, landstinget eller staten kan man fråga sig, eftersom det är där som de stora finansiella “medlemsavgifterna” opererar. Jag har själv försökt begära mitt utträde där, men min ansökan avslogs …

Andra säger sig ha tappat tron och blivit ateister eller sekulariserade. Det väljer att inte vara medlemmar i något som helst trossamfund.

En tredje kategori är de som behållit sin kristna tro men sökt sig till andra samfund där de känner sig mer hemma. En del konverterar till ortodoxa kyrkan, numera den största kyrkan i Sverige vid sidan om Svenska kyrkan. Andra blir romerska katoliker. Några går in i någon av de många fríkyrkorna.

Islams ökade inflytande i Sverige har andra orsaker, som att invandringen av muslimer har varit mycket stor de senaste åren. Från 2004 till 2017 har Sveriges befolkning ökat med i runda tal en miljon. Av dem utgör minst 600.000 invandrade muslimer. De kristna som valt att konvertera till islam är förhållandevis få. Däremot har ett växande antal muslimer lämnat islam för att bli kristna. Kanske var det dem som ärkebiskop Jackelén syftade på, när hon sa att många går med i Svenska kyrkan?

cab-ikon-vid-vag-pa-mt-athos-tn

Ortodox ikon vid väg på Mount Athos. Foto: CAB

Vilka åtgärder ska då vidtas? Den frågan måste ställas till Svenska kyrkans Kyrkomöte, Kyrkostyrelsen, biskoparna, Läronämnden.

För min del kom jag till klarhet för ettochetthalvt år sedan och konverterade då till den Ortodoxa Kyrkan. Att vandra på den Vägen är en underbar upptäcktsfärd i Guds Rike som går från den ena klarheten till den andra.

När den debatterande teologen dr Ann Heberlein tillspetsat hävdar, att hon lämnat Svenska kyrkan för att hon är kristen, då betyder det att det antikristna avfallet inom Svenska kyrkan har gått långt, alldeles för långt och att gränsen passerats. Läs mer i Dagen och Expressen.

CAB

Advertisements