Om förföljelsen av kristna och svenska media

FÖRFÖLJELSE AV KRISTNA: Det är glädjande att svenska media sent omsider börjar uppmärksamma att kristna förföljs.

I DN skriver t.ex. Erik Helmerson en artikel med rubriken Kristna mördas- världen blundar. Att man inte längre smusslar med vilka förföljarna är, är även det glädjande. “Det största förtrycket av kristna kommer från islamistiskt håll” skriver han, kommunismen dock ej att förglömma.

Visste ni att under Sovjettiden 1917-1991 utsattes de ortodoxt kristna ryssarna och deras helgedomar och kloster för den kanske värsta förföljelsen i historien? Man får gå till islams förtryck och förföljelse av kristna i vår tid och till kommunistiska Nord-Korea för att hitta dess like.

Men det är inte bara radikal islam som förtrycker utan även islams eget lagsystem gör det, de s.k. shiarialagarna. Att muslimsk mobb attackerar kristna som anklagas utan sak är även det känt sedan länge i Väst, inte minst tack vare amerikanska Open Doors informationskanaler, men som Helmerson påpekar blundar världen. Läs hans artikel i DN 2017-01-13 

Den i mainstreammedia förhatliga sajten Avpixlat.info har i dagarna publicerat en insändare om förföljelsen av kristna, läs här.

KD-politikern Lars Adaktusson skriver på DN Debatt att “De allra flesta som förföljs för sin religion är kristna”, rykande aktuellt trots att artikeln skrevs för tre år sedan.

Att kristna förföljs även här i Sverige är något som media och politiker helst talar tyst om men förföljelsen är ändå ett faktum. Invandrade kristna från t.ex. Mellanöstern får dela asylboende med sina muslimska förföljare, och de sistnämnda är inte sena att fortsätta med sina hot mot kristna, så att de många gånger tvingas lämna – eller rättare sagt fly – till annat boende. Läs t.ex KD-riksdagskvinnan Désirée Pethrus’ artikel som publicerades för ett år sedan i Aftonbladet.

Förföljelse är inte något nytt. Den är en verklighet som kristna sedan kristendomens begynnelse fått leva med och som förutsagts av Herren Jesus. Det är nu inget skäl att underlåta att rapportera om vår tids förföljelse i media.

I den yttersta tiden skall förföljelsen eskaleras, ungefär som vi sett de senaste decennierna. Om det talar Jesus i exempelvis Markus (13:13): “Och I skolen bliva hatade av alla, för mitt namns skull. Men den som är ståndaktig intill änden, han skall bliva frälst” och i Matteus 24:6: “Då skall man prisgiva eder till misshandling, och man skall dräpa eder, och I skolen bliva hatade av alla folk, för mitt namns skull. En ledtråd till hur vi ska bemöta förföljelsen lämnas i t ex Matteus 5:44-45, där Herren säger: “Men jag säger eder: Älsken edra ovänner, och bedjen för dem som förfölja eder, och varen så eder himmelske Faders barn; han låter ju sin sol gå upp över både onda och goda och låter det regna över både rättfärdiga och orättfärdiga.”

CAB

Advertisements