15 Jan 2017: Katastrof i Paris?

ISRAEL – “PALESTINA”: “Katastrofen närmar sig” är den dramatiska rubriken på en artikel som handlar om den snart förestående Fredskonferensen i Paris, som går av stapeln nu på söndag den 15 januari 2017 – om den inte inställs innan, vill säga.

Trots att det pågår krig i delar av Mellanöstern är det inte dessa krig som är ämnet för fredskonferensen. Nej, här handlar det om att söka en fredlig lösning mellan israelerna och palestinaaraberna genom en s.k. tvåstatslösning. Sjuttio länder väntas komma till Paris, bland dem Sverige, men de som konferensen handlar om, “huvudrollsinnehavarna” Israel och Palestinska Myndigheten, är inte ens inbjudna.

Med det är inte det som “Katastrofen närmar sig”-artikeln handlar om. Den ger i sina huvuddrag en saklig resumé av bakgrunden till nuläget, författad av israelvännen Lars Enarson. Nyvalde amerikanska presidenten Donald Trump har signalerat sympatier för Israel, varför avgående presidenten Barack Hussein Obama driver på för att om möjligt hinna tvinga fram en delning av Israel – Tvåstatslösningen – och att därigenom göra detta judiska land omöjligt att försvara. Enarson gör härtill intressanta alluderingar till diverse profetior i Bibeln, som tycks vara på väg att uppfyllas i vår tid.

Läs hela artikeln: här.

CAB

Advertisements