Israel, en trygg hamn för de kristna

ISRAEL: Under julhelgen, som sammanfaller med den judiska Hanukka, samlades judiska och kristna ledare till en gemensam högtid i presidentpalatset i Jerusalem. Israels president Rivlin och den ortodoxe patriarken av Jerusalem Theophilos III bad då öppet tillsammans om Guds beskydd över de kristna i Mellanöstern.  

president-rivlin-and-patriarch-theophilos-iii-jerusalem-dec-2016

Israels president Reuven Rivlin och patriarken av Jerusalem Theophilos III. Foto: Israel Today.

Mot bakgrund av att de kristna lider i de flesta länder som omger Israel, tog kristna ledare tillfället i akt att tacka Israel för dess beskydd av de kristna och deras friheter. En av dem var den ortodoxa patriarken av Jerusalem, Theophilos III. Patriarkatet av Jerusalem är en del av den grekisk-ortodoxa kyrkan.

I sitt tal direkt till Israels president sade patriarken: “På vårt gemensamma möte den här högtiden tar vi tillfället i akt att uttrycka vår tacksamhet till Er för den fasthet med vilken Ni försvarar de friheter som ligger denna demokrati så varmt om hjärtat och särskilt då trosfriheten.”

Patriarken fortsatte: “Staten Israel är stolt över det faktum att den grundades på demokratiska principer i Mellanöstern, och att den garanterar full trosfrihet; och vi har fullt förtroende, herr President, för att Ni kommer att fortsätta stå emot varje försök till inskränkning av religionsutövning.”

President Rivlin fördömde starkt den kränkning som de kristna utsätts för i Syrien och andra grannländer till Israel.

Faktaruta: Den ortodoxa kyrkan av Jerusalem är kristendomens moderkyrka, som grundades av Jesu tolv lärjungar. Kyrkans förste biskop var en av de tolv, aposteln Jakob, Alfaios son, som led martyrdöden år 62. Den var biskopssäte till kyrkomötet i Chalcedon år 451, då den fick ställning som patriarkat. Patriarken har sitt säte i Den Heliga Gravens kyrka i Jerusalem, även kallad Uppståndelsekyrkan. Kyrkobyggnaden, som ligger i det kristna kvarteret i Jerusalems gamla stad, delas i dag av sex grenar av kristenheten.

Källa: Israel Today 2016-12-28.

Foto: Israel Today.

CAB

 

Advertisements