Judisk evangelisering i Israel

torah-shroll

Från en Torah-rulle. Foto från algemeiner. com

ISRAEL: One for Israel är en rakt igenom judisk organisation, där man arbetar för att sprida evangeliet om Jesus – Yeshua på hebreiska – till både judar och araber i Israel. Som dessutom:

  • driver en bibelskola,
  • ger medmänsklig hjälp till behövande, bland annat till överlevande från förintelsen i Nazi-Tyskland,
  • arrangerar resor till Israel för kristna församlingar runt om i världen,
  • driver Radio Agape.fm
  • producerar kortfilmer om vittnesbörd av judar som tagit emot evangeliet om Yeshua
  • och gör mycket mycket mer.

Mottagandet är överväldigande. Se och läs här.

Vilken gudsbild som den messiansk-judiska evangeliseringen för fram är en fråga som borde belysas mer och diskuteras öppet. Även om den för närvarande kan tänkas avvika i viktiga avseenden från den tro som omfattas av urkyrkan och de sju koncilierna och som formulerats i den Nicaenska trosbekännelsen, så är det ändå intressant och måhända ett “tecken i tiden” att det judiska folket är på väg, låt vara en minoritet än så länge, att känna igen och ta emot Jesus från Nasaret som sin Messias för att invänta hans tillkommelse på Herrens Dag.

Men skulle vi kristna i Väst verkligen känna igen Herren Jesus Kristus – Yeshua ha’Mashiach – om han redan idag skulle visa sig för oss i våra kyrkor i Västerlandets “trygga” välfärdsländer? Eller när Han återkommer på Himmelens skyar? Och verkligen längta efter Honom och glädjas åt hans ankomst?

CAB 

 

Advertisements