Är Svenska kyrkan en kristen kyrka?

Att köpa grisen i säcken – det ska man inte göra enligt talesättet, men det är vad Svenska kyrkan gjort när den välkomnat de politiska partierna som sina herrar. Så varför protesterar då inte dess präster mot den politiska styrningen av tron? Svaret är enkelt: de sitter i samma båt, i deras båt.  

Vad som menas med “grisen i säcken” förklaras på Wikipedia: “Att köpa en gris i en säck är ett talesätt som avser ett köp där köparen inte tillräckligt noggrant har kontrollerat varan han eller hon köper. Uttrycket uppstod under senmedeltiden då oseriösa försäljare ibland stoppade en råtta eller en katt i en säck och sedan vid försäljningen påstod att säcken innehöll en griskulting.” Köparen får alltså en råtta men betalar för en gris – han betalar ett högt pris för något som inte är värt någonting eller som t.o.m. är mycket skadligt – en råtta!

cab-overraskad-putto-tn-iv

CAB – Förskräckt putto. Fotocollage 2016.

Svenska kyrkan (SvK) tycks räkna sig till en del av den Heliga Allmänneliga Kyrkan. Det är i alla fall vad som församlingen läser i trosbekännelsen på söndagarna. Alltfler av Sveriges kristna blir förskräckta då de noterar och inser att Svenska kyrkan är på villovägar. Det senaste halvåret har massor av medlemmar flytt. Med rätta är de förskräckta. Vilka är det som tagit över det allra heligaste i deras liv, som förnekar Herren Jesus Kristus som Vägen, Sanningen och Livet och som i stället påstår att muslimer och kristna tillber samma gud?

Svenska kyrkans högsta ledning har med hull och hår svalt den (vänster)politiskt korrekta agendan, som är nästan så långt från kristen tro man kan komma. Nästa steg skulle väl vara regelrätt förföljelse av de troende kristna. Tendenserna finns redan.

  • Kristna i den kommunistiska världen och i den muslimska förföljs med stor intensitet. I Nordkorea räcker det med att äga en Bibel för att kastas i arbetsläger utan möjlighet att bli fri. I Saudiarabien är kristendomen förbjuden, Biblar likaså. Ändå finns det troende kristna där. I alla islamdominerade länder är kristna förtryckta och lever som en tredje klassens medborgare utan att tillåtas ha verkliga rättigheter. Miljontals kristna förföljs för sin tro, mer än 100 miljoner, åtskilliga dödas. Vid andra världskrigets slut var omkring 20 procent av Mellanösterns befolkning kristen, idag är de decimerade till storleksordningen 2 procent. Folkmord på kristna? Självklart. Var står Svenska kyrkan på nationella nivå? Talar den om ett folkmord på kristna? Nej. Ställer den upp för de förföljda kristna i den islamdominerade världen? Nej. Varken nuvarande ärkebiskop Antje Jackelén eller hennes företrädare Anders Wejryd gjorde det. De som var före dem slumrade sött trots förföljelsen av kristna sedan islams tillkomst. Inte heller några av biskoparna står upp för de förföljda kristna så det märks. Däremot visar de stor solidaritet med muslimerna, som de numera menar tillber samma Gud. Kyrkans högsta ledning, både den politiska och den som anser sig företräda de kristna, är naturligtvis falska herdar.
  • Präster som mot sin kristna övertygelse ska tvingas viga homosexuella. Vägrar de får de sparken. Förslaget har lagts fram inför Kyrkomötet 2016 och stöds av en majoriteten av de politiska partierna där.
  • Vigsel av homosexuella, s.k. enkönade vigslar, existerar redan men än så länge kan prästen avstå. Är homoäktenskap äkta förbund då de inte kan välsignas med barn inom Guds skapelseordning? Knappast. Men den ordningen godtogs ändå av det politiskt styrda Kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ, efter ultimatum (läs: utpressning) 2009 av dåvarande statsminister Reinfeldt. Då hade det varit bättre om SvK avsagt sig sin vigselrätt, vilket hade blivit följden om den satt sig på tvären. Hade SvK inte haft en politiskt styrd kyrka, fri från partiväsende. så hade den haft en möjlighet att hålla sig till sin kristna tro i det avseendet. Homovigslar är inget för en kristen kyrka men är det för en icke-kristen stat, som den svenska. Så bort med politikerna i Svenska kyrkan!
  • Svenska kyrkans församlingar skall enligt beslut 2015 av Kyrkomötet godkännas av en icke-kristen organisation med avseende på deras inställning till HBTQ-agendan (homo, bi-, trans, queerpersoner).  Förstörelsearbetet med denna “HBTQ-certifiering” pågår för närvarande med stor nit i Svenska kyrkans alla församlingar över hela landet.
  • Kyrkans eget rättssystem – den kanoniska rätten – sattes ur spel redan 1536, på initiativ av kungen, som på Luthers idé gjorde sig till Kyrkans Herre. Gustaf Vasa ville styra och ställa över alla, även de troende kristna. Den ordningen gäller än. Det är därför som Svenska kyrkan fortfarande låter sig styras av icke-kristna politiker och deras sekulariserade/ateistiska agenda. Det är naturligtvis bekvämt för Kyrkomötets ledamöter och politiskt följsamma präster att slippa ta ställning, så länge deras arvoden flyter in utan krångel. För biskoparna, som inte har plats i kyrkomötet i kraft av sitt ämbete, gäller det att anpassa sig, vilket de gör mer än gärna.
  • Svenska kyrkans anti-judiska och anti-israeliska agenda är väl omvittnad och välkänd, beryktad inte minst utomlands. Den t.o.m. skryter över att den sedan flera år talat sig varm för och rekommenderat regeringen till ett erkännande av en islamdominerad totalitär Palestinaarabisk stat på det demokratiska judiska Israels bekostnad. Det är ett “Palestina” där judar inte skulle tolereras enligt president Abbas, Hamas och deras närmaste. Nazi-Tyskland hade t.o.m. ett namn för det: Judenrein. Judehatet har dessvärre en gammal tradition inom Svenska kyrkan och lutherdomen/protestantismen överhuvudtaget. Om det vittnar bl.a. skrifter av reformatorn Martin Luther själv. Är då 500-årsminnet av reformationen verkligen något att fira för oss som är kristna och vet att vår Herre var jude och levde som sådan, helt utan synd?
  • Att prästerna inte protesterar utan snällt fogat sig är en följd av att de före år 2000 hade biskoparna som sina ledare men nu underordnats de politiskt styrda församlingarna som sina arbetsgivare. Om de framför offentligt vad de anser vara fel, så riskerar de att få sparken (med fallskärm utan snören). Är de då gifta eller har barn med ansvar för deras försörjning, så tänker de nog till mer än en gång innan … Sen finns det naturligtvis de präster som vill göra “karriär” oavsett sådant som kristen tro och samvetets röst.
  • Till PK-anpassningen hör inställningen till islam, som blir alltmer påtaglig med strömmen av muslimska invandrare som kommer till Sverige och de andra EU-länderna. När Svenska kyrkans ärkebiskop påstår att vi tillber samma Gud, kristna och muslimer, så är det en lögn och ett avfall från kristen tro, särskilt allvarligt mot bakgrund av att hon är ordförande i Svenska kyrkans Läronämnd och Biskopsmötet. Jag kommer att tänka på Jesu ord i Matteus 5:13: “I ären jordens salt; men om saltet mister sin sälta, varmed skall man då giva det sälta igen? Till intet annat duger det än till att kastas ut och trampas ned av människorna.”

Nåväl, vem är jag som klagar? Jag borde ju vara tyst eftersom jag gått ur Svenska Kyrkan redan för tre år sedan och numera börjat min vandring som ortodoxt kristen. Jag klagar inte för egen del, men vill varna de kristna som lever i god tro att SvK:s högsta ledning skulle vara en kristen kyrka. Så är det emellertid inte. Och inga tecken finns som visar på självinsikt och därför är god bättring inte möjlig, ledningen vill t.o.m. ta bort syndabekännelsen från gudstjänsten. Så till dig som fått trons gåva: var vaksam! Välkommen över till Ortodoxin, så får du veta vad kristen tro, liv och gemenskap i Kyrkan är och kan vara! Kom och se!

CAB    

 

 

Advertisements