Wikileaks ledare och våldtäktstoppen i Sverige

Den 13 november 2016 förhördes Julian Assange på Colombias ambassad i London. Wikileaks grundare är inte välsedd i det officiella Sverige, än mindre i svenska media, anklagad för våldtäkt som han är av två kvinnor vars anseende f.ö. förts i tvivelsmål, måhända med rätta, måhända ej.

Själv är Assange inte så mycket rädd för att stå till svars för det påstådda brottet som för risken att svenskt rättsväsende vid en rättegång i Sverige skulle mot hans vilja föra honom till USA. Vad ett sådant utlämnande skulle innebära för hans del är lätt att räkna ut. Nu har Colombias ambassad skyddat Assange i sex års tid medan svenskt rättsväsende envist håller fast sina anklagelser mot honom. På vilka grunder? Det är på svensk begäran som Assange hålls häktad även i Storbritannien.

Vilka straff kan en våldtäktsman få enligt Svea Rikes Lag? Knappast några sex år i fängelse. Och skulle han/hon (“hen” ej att förglömma) ändå tilldömas ett så långt straff, så kan den dömde räkna med att vara ute efter halva tiden. Här har nu Assange suttit i ett slags fängelse i sex år s tid, låt vara frivilligt valt, men ändå. “”Släpp fångarna loss, det är vår!” klingar falskt. Det tycks bara gälla de våldtäktsmän som till äventyrs dömts i svensk domstol. De flesta går fria. Lagens långa arm tycks arbeta selektivt.

Inte undra på att Sverige numera toppar Europaligan av registrerade våldtäkter och hamnar på andra plats i världen. Här har vi verkligen “gått före”, som det brukar heta från politiker, när de vill skryta. Att Sverige har seglat upp i världstoppen vad gäller våldtäkter mot kvinnor är ett faktum. Ingrid Carlqvist skriver om det i en artikel för Gatestone Institute. Ett faktum är också att denna skrämmande utveckling också ägt rum samtidigt och parallellt med invandringen av muslimer till Sverige och t ex Tyskland. Nyårsnatten 2016 i Köln, Hamburg, Stuttgart, vårt svenska Kalmar är några skrämmande exempel på sannolikt koordinerade våldtäktsattacker som uppmärksammats. De flesta sker i det tysta, diskret arkiverade som anonymt “hedersvåld”.

Frågan är nu: vad gör svenska politiker, svenska media och svenskt rättsväsende konkret för att minimera det hemska som sker, återställa respekten för kvinnor och återge dem den trygghet de borde kunna förvänta sig när de exempelvis tar sig en kvällspromenad ute på stan? Att göra som USA:s nyvalde president vill (dvs begränsa invandringen av muslimer) får inte ens dryftas i “du gamla, du fria” Sverige.

Vad förhöret med Assange lett fram till är i skrivandes stund inte känd. Utredning pågår medan häktningen inte röjts av varken tingsrätten eller Svea hovrätt. Sannolikt går han fri och skall då anses vara oskyldig. Skulle det så vara så uppkommer då frågan om skadestånd till den oskyldigt anklagade.

CAB

Källor: SvD: Detta har hänt (2016-11-14), Observer; Docs Throw Doubt on Julian Assange Rape charges ,(2016-05-02), Russia Insider: Sweden Has Committed Suiside (2016-11-12),  Gatestone Institute: Sweden, Rape Capital of the West (2015-02-15).  Gatestone Institute: Sverige – våldtäktshuvudstaden i Väst. (2015-02-15).

Advertisements