Dags erkänna Jerusalem som Israels huvudstad!

Tänk om alla länder ansåg att Göteborg var Sveriges huvudstad och skickade sina sändebud och ambassader dit. Så glada  göteborgarna skulle bli! Och så ilskna stockholmarna skulle bli, och resten av svenska folket med för den delen. Svenska folket, dess regeringar och riksdagar har i århundraden haft Stockholm som sin huvudstad. Då är det naturligtvis det som skall gälla, även för andra länder. Och omvänt är det inte New York utan Washington som är USA:s huvudstad och betraktas som sådan även i Sverige. Inte Bergen men Oslo för norrmännen, inte Ribe men Köpenhamn för danskarna osv osv.

jerusalem-kotelJerusalem har varit det judiska folkets huvudstad i årtusenden, även under de två tusen åren i ofrivillig exil. “Nästa år i Jerusalem” heter en världskänd judisk sång som uttrycker judarnas längtan till sitt hjärtas huvudstad. Än i dag är Israels proklamerade huvudstad inte Tel Aviv utan Jerusalem.

Varför har då världens alla länder – även Sverige – skickat sina ambassader till Tel Aviv? Hur är det med kunskaperna i geografi, statskunskap och internationell rätt? Det måste ju uppfattas som minst sagt märkligt, att främmande länder betraktar en annan stad som huvudstad än landets egen.

Att Jerusalem inklusive dess urgamla stadsdelar med Tempelplatsen i östra delen av staden, är Israels huvudstad kan inte vederläggas, inte ens med elakt förtal och falsk verklighetsbeskrivning, något som sker på sina håll. Nej, Jerusalem som Israels huvudstad och dess Tempelplats som judisk stöds helt och fullt av historiska fakta, arkeologiska fynd inte minst i vår egen tid, Bibeln enligt både Gamla och Nya förbundets böcker, den alltjämt levande judiska traditionen och internationell rätt. Att Tempelplatsen i Jerusalem är platsen där det judiska folkets båda tempel stod är historiskt belagt och Bibliskt omvittnat.

Mot den kända verkligheten fattade FN-organet UNESCO nyligen ett beslut som enligt BBC med flera mediahus innebär att det inte erkänner Tempelplatsen och Jerusalem som det judiska folkets religiösa huvudstad och heligaste plats. Känner då UNESCO’s ledamöter inte till Israels historia, arkeologins vittnesbörd, bibelhistoria, nutidshistoria? Om beslutet skulle ha fattats mot bättre vetande handlar det om ett utslag av ren antisemitism.

Att UNESCO’s beslut även negligerar de kristna och kristendomens historia går inte att förneka. Jerusalem och Tempelberget är nämligen central även i kristendomen. Där, i Jerusalem och i Templet, vistades Jesus från Nasaret ofta och gärna. Han var ju född av en judinna och var därmed jude och i Templet disputerade han som tolvåring med lärda judar. På Golgata utanför stadsmuren korsfästes han av romarna och där på korset dog han. Från Oljeberget kunde hans lärjungar se honom lyftas upp och försvinna in i skyarna och det är också dit han väntas återkomma på samma sätt som han for upp i himmelen. Från de olika kyrkorna i världen har man emellertid inte fått höra några protester mot UNESCO’s beslut, i vart fall inte än och i vart fall inte i svenska media. Men det kanske kommer?

Så befriande då, att USA:s nyvalde president Donald Trump har signalerat att han har den bestämda intentionen att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och flytta USA:s ambassad dit (The Guardian 2016-11-09). De andra ländernas ambassader lär följa efter. Så nu har Sverige ett lysande tillfälle att vara först i världen med att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad! Kanske också något för Svenska kyrkan att haka på? 

CAB

Bild: Jerusalem, Västra muren/Kotel med Tempelplatsen. Från The Heart of Parenting. 

Advertisements