Sverige ger mest till Palestina

MELLANÖSTERN: Palestina tar emot mest svenskt bistånd per capita. Av det svenska biståndet som ges årligen tar alltså Palestina emot det största biståndet, per capita räknat.

Det framgår av en undersökning som OmVärlden gjort. Det presenteras i en artikel av David Grossman. De runda cirklarna i rött (bilden) visar hur mycket i kronor per person som respektive land får av Sverige. Siffrorna under i miljoner kronor anger biståndet i absoluta tal.

Bra eller dåligt? Läs gärna artikeln här och döm själv.

En tankeställare: De Palestinska territorierna (Palestina) är sedan flera år tillbaka med på den lista av femtio länder och regioner, där världens kristna förföljs som allra mest (WWL). I år hamnade “Palestina” på 24:e plats. Läs mer på Open Doors WWL 2016.

Man undrar då: Varför ska Sverige ge bistånd till länder som förföljer kristna? Varför ställer riksdag och regering inte som villkor för biståndet, att kristna i mottagarländerna inte får förtryckas och förföljas med vare sig lag eller i praxis, i verkliga livet? Det gäller alla islamdominerade länder som Sverige ger bistånd till. Där lider de kristna, där kämpar de för sin tro och för att kunna leva som kristna.

Ytterligare en tankeställare: Varför ger Sverige bistånd till Palestina och andra länder och regioner som domineras av islam och som inte ger vare sig kristna eller judar full frihet att utöva sin religion öppet och utan risk för repressalier?

I den del av Judéen och Samarien (“Västbanken”), Israels Bibliska hjärtland, som enligt Osloavtalet kontrolleras av Palestinska Myndigheten är judar inte tillåtna att bo och leva. Varför sympatiserar Sveriges regering och riksdag med en sådan agenda, som närmast liknar nazi-Tysklands “Judenrein”-politik? Det är naturligtvis helt oförsvarbart! Vidare har palestinska officiella ledare uppmanat muslimska barn (och vuxna) att döda oskyldiga judar med kniv eller på andra sätt. Den kampanjen har pågått i ett år nu med resultatet att åtskilliga judar dödats, både unga och gamla, och många fler fruktar för sitt liv i sitt eget land. I Sverige skrivs och talas det inte mycket om det på ett sakligt sätt.

cab-kors-i-kyrkofonster-i-o-ingelstad cab-davidsstjarna-i-malmoKontentan måste då bli en uppmaning till Sveriges riksdag och regering: Ställ villkor för biståndet till mottagarländerna så att förtrycket, diskrimineringen och förföljelsen av de kristna och judarna kan upphöra. Lever de muslimska palestinaaraberna inte upp till de villkoren – dra då omgående in allt bistånd till “Palestina” och de andra islamdominerade länderna/regionerna.

I annat fall – om regering och riksdag inte tar ett sådant beslut – så måste slutsatsen bli att valda representanterna för Sveriges folk sympatiserar med antikristna och antijudiska krafter och därför själva måste anses vara det. Såvida de inte i sista minuten inser vart deras väg bär hän – till helvetet -, ångrar sig, precis som i Jesu liknelse om den förlorade sonen, väljer att göra bättring och vänder om hemåt till vår sanne Gud, till den Helige Fadern, Sonen och Den Helige Ande. Jag vet vad jag talar om, jag har själv gjort samma sak och börjat vandringen hem på “den vägen”.

CAB

svenskt-bistand-till-palestina

Advertisements