Syrien, Putin och Hillary’s no-fly zoner

PRESIDENTVALET I USA: Idag avgörs valet av president i USA. Det är knappast någon hemlighet att svenska mainstream-politiker och PK-media med rosenrödskimrande partifärger öppet och medvetet stött Hillary Clinton i den amerikanska valkampanjen. Hennes motståndare Donald Trump har i regel utmålats i de mörkblåaste av färger – och det trots att svenskarna inte har rösträtt i USA. Så varför då inte avstå från att ta ställning men i stället ge en saklig bild av valet?

Få svenskar politiker eller journalister, om ens någon, har pekat på den omedelbara risken för världskrig om Hillary som president skulle få igenom sitt krav på att införa no-fly-zoner över Syrien.

Syftet kan vara gott, att söka skapa “säkra zoner” för den syriska befolkning som lever under belägring av fientlig milis. Men det skulle å andra sidan kräva en insats på minst 70 000 amerikanska soldater för att upprätthålla ett sådant flygförbud. Det skulle alltså i sig medföra en kraftig upptrappning av kriget i Syrien.

Rysslands och Irans stöd för regeringen Assad, som är pan-arabisk till sin natur och som kommer från Syriens shiamuslimska minoritet, kommer med all sannolikhet inte att acceptera några no-fly-zoner. Syriens luftrum domineras i dag av Assad-regeringen med stöd av Ryssland.

Under president Assad har Syriens kristna minoritet, som före krigsutbrottet utgjorde cirka 10 procent av befolkningen, kunnat leva i någorlunda samexistens med muslimerna med cirka 10 procent shia och 70 procent sunni. De olika rebellgrupperingarna som Fria syriska armén, Islamiska staten ISIS, al Nusra m.fl. är alla sunnimuslimer.

Obama-administrationens motstånd mot Assad-regeringen och dess stöd för rebellsidan är allmänt känd. Hillary Clinton uppges ha godkänt leveranser av vapen t.o.m. till Islamiska Staten ISIS, som har udden riktad mot den krympande förföljda minoriteten av ortodoxt kristna i Mellanöstern. Efter andra världskriget beräknades de kristna ha uppgått till cirka 20 procent av befolkningen, idag sannolikt bara mellan 2 och högt räknat 5 procent. Så varför har då den nuvarande USA-administrationen bidragit till till det verkliga folkmord på kristna, som pågår än idag?

Mot den bakgrunden finns det en klar risk, att USA och Ryssland hamnar på direkt kollisionskurs och kriget i Syrien förvandlas till ett krig mellan USA och Ryssland, till en början kanske begränsat till Syrien men med stor risk för okontrollerad utvidgning till ett krig mellan USA, EU och Nato mot Ryssland, Iran och Syriens regering. Den andre presidentkandidaten, Donald Trump, har tydligt varnat för en sådan upptrappning till ett tredje världskrig. Västerländska media har öppet talat om riskerna medan svenska media silat bort information om hoten mot trygghetssverige.

Läs mer om detta på exempelvis brittiska The Guardian, israeliska Haaretz eller amerikanska Truth Out.

CAB 

 

Advertisements