Luther, Påven eller Jesus?

pope

Med en aktuell artikel i tidningen Dagen förklarar fyra präster i Svenska kyrkan sitt behov av att inordnas i den Romersk katolska kyrkan med Påven som ett samlande namn. “Vi behöver biskopen av Rom” är rubriken. Att allt inte står riktigt rätt till i Svenska kyrkan är uppenbart för många av Sveriges kristna, men är verkligen papismen den rätta lösningen på dagens situation? 

Dessa fyra artikelförfattande präster ser helt korrekt lutherdomen/protestantismen som en avknoppning (år 1517) från den Romersk katolska kyrkan och som en återvändsgränd.

Men inte med ett enda ord nämner de, att biskopen av Rom (den Romersk katolska kyrkan) i sin tur hoppade av (år 1054) från de Sju konciliernas odelade kyrka, vilken med dagens 300 miljoner ortodoxt kristna fortsätter leva i den apostoliska traditionen. Här är det inte påven i Rom som är det samlande namnet men Herren Jesus Kristus. Han tillsatte som bekant inte någon “ofelbar” biskop som högste styresman för Kyrkan och “Kristi ställföreträdare” på jorden. I den Ortodoxa kyrkan är det patriarkatens biskopar som beslutar och då endast om det råder full enighet mellan dem, koncensus.

Mot den bakgrunden är det inte så märkligt att dessa fyra präster liksom Svenska kyrkan i stort vandrat så vilse, att den inte hittar hem till Kyrkans Herre. Så mitt råd är: vänd er i stället med förtröstan på vår Herre till den ortodoxa kristendomen, som f.ö. finns representerad av bl.a. en av vårt grannland Finlands två statskyrkor.

Läs hela artikeln här.

 

CAB

Advertisements