ISRAEL: Messiansk judendom växer

ISRAEL: Av Israels judiska befolkning på 6,5 miljoner anser sig mer än hälften vara sekulariserade judar. Bland dem finns många som räknar sig som ateister eller som bortser från religionens roll. Men ändå finns bland dessa sekulariserade många som ändå ber böner, tänder ljusen på shabbaten och håller kosher.

Av världens omkring 14 miljoner judar lever en ganska stor del i USA. Här finns det många som inte kallar sig för judar, hela 20 procent eller var femte amerikansk jude. Dessa uppgifter är hämtade från en aktuell undersökning av Pew Research Center. Det betyder å andra sidan att nära hälften av Israels judar och 80 procent av USA’s judar är ganska väl medvetna om sin judiskhet och söker i varierande grad leva efter judisk tro och tradition. Pew har noterat en polarisering mellan de som föredrar en sekulär livsstil och de som vill leva som judar. Man brukar här tala om tre varianter av judendom – ortodox, konservativ och reformjudendom.

Inom judendomen finns det en tro grundad på profetior i den hebreiska Bibeln (Tanakh, Gamla Testamentet) på en Messias, den smorde (konungen), som man alltjämt väntar skall komma. Man ser alltså inte kristendomens Jesus Kristus som denne smorde konung. Pews undersökning visar emellertid att omkring en tredjedel av de amerikanska judarna numera anser att Yeshua Ha’Mashiach (Jesus Kristus/Messias) är kompatibel med judendom. De utgör således en särskild grupp inom judendomen, s.k. messianska judar, som har en tro på att Yeshua (Jesus) är den judiske Messias i en judisk kontext.

Inom den messianska judendomen finns det flera riktningar. Messianismen är en rörelse – eller kanske rättare sagt rörelser – som växer och som växer snabbt. Man har uppskattat antalet messianska judar i världen till mellan 350.000 och en miljon. Av dem finns mer än ett hundra växande församlingar i Israel. Att Yeshua/Jesus var jude, levde som sådan och riktade sig till det judiska folket – men också till icke-judar – är något som är okänt för många judar, men som allt fler börjar inse.

Deuteronomium (5 Mosebok) 14:2 säger om Israels folk “du är ett folk som är helgat åt Herren, din Gud, och dig har Herren utvalt till att vara hans egendomsfolk framför alla andra folk på jorden.” I Johannes 10:11-16 talar Yeshua/Jesus om sig som den gode herden, som skall samla fåren från hans hjord och “får, som inte hör till den här fållan” så att det skall bli “en hjord och en herde”. Messiastroende judar och icke-judar skall således förenas till ett under Yeshua ha’Mashiach/Jesus Kristus.

Flera tecken i tiden visar att vi lever i en tid nära Herrens tillkommelse då detta håller på att bli verklighet. Att det judiska folket håller på att återvända till sitt land Israel efter nästan två tusen år i exil är ett sådant tecken. I Messianska judiska församlingar i Israel, som jag har kontakt med, samsas nu både Messiastroende judar och icke-judar som t ex arabiska, amerikanska, europeiska, afrikanska kristna.

Här följer en liten video där ett par messianska judar i Jerusalem förklarar evangeliet på hebreiska (textat på engelska) för en judisk publik. Därefter ett par inslag med messiansk lovsång med text på engelska.

CAB

 

 

Advertisements