Den 11 september i sitt sammanhang

VÄST OCH ISLAM:  I en ledare i Världen Idag (2016-09-09) skriver Per Ewert om den 11 september 2001. Det är nu femton år sedan världen skakades av dåden mot World Trade Center’s tvillingskrapor i New York och mot Pentagon i Washington.

Fundamentala muslimer tog över fyra passagerarplan, dödade tusentals människoliv inklusive besättningen, passagerarna och dem själva. Per Ewert sätter in dessa jihadistdåd i sitt sammanhang. Det handlar om en sjustegsplan som går ut på att ta över världen och tvinga in den under islam. Första steget var attacken mot WTC med målen om världsdominans 2020. Men dessa mörkrets krafter kommer enligt judisk( och kristen) biblisk tro att förintas med Messias (åter)komst.

“I det ljuset blir det en bitter ironi att många västerländska opinionsbildare lägger sin kraft på att motarbeta kristna uttryck i samhället, men samtidigt ursäktar radikal islam.” kommenterar Per Ewert, som summerar att “Evangeliet om Jesus är det enda medel som kan släcka det hat och mörker som borrat sig så djupt ner i människors sinnen och i stället vända det till utgivande kärlek i livets tjänst.”

Man skulle kunna omformulera den tanken med att den gode Guden – han som sa “Jag är Vägen, Sanningen och Livet”  – är evig medan den onde, Satan, har ett slut.

Läs Per Ewerts artikel här.

CAB

Advertisements