Yttrandefriheten: Opinion live?

YTTRANDEFRIHETEN: Opinion live, så heter ett populärt debattprogram på SVT.

Efter påtryckningar från radikalt vänsterhåll beslöt Bokmässan i Göteborg (se Opinion live 25 aug, på tidsremsan 2:22) att bryta avtalet med Nya Tider och porta tidningen och dess förlag Alternamedia från att ställa ut. Nya Tider skulle vara nära förknippat med nazismen påstod en debattör, något som Nya Tider förnekade medan Janne Josefsson kritiserade uteslutningen med hänvisning till vår grundlag om yttrandefriheten. Så stod åsikt mot åsikt. Opinion live – ja, är den verkligen det som gäller i böckernas och tidningarnas värld?

Nästa potatis blev burkaförbudet i Frankrike och varianten burka-light som näpet kallas för “burkini” (tidsremsan 12:44). Burkan är förbjuden i lag i Frankrike och Ryssland och nu har burkinin förbjudits på badstränderna i Nice, något som svenska debattörer inte riktigt förstått bakgrunden till. Men invånarna i Nice har fortfarande i färskt minne den muslimske fundamentalistens massaker med sin lastbil mot intet ont anande flanerande fransmän. Borgmästaren i Nice har mitt fulla stöd, självklart hör inte heller burkinin hemma i vår västerländska civilisation. Sambandet med fundamental islam finns där helt klart. Och den måste västerlandet skydda sig emot.

Så debatterades “Mitt kors”, en grupp på Facebook som på kort tid vunnit tusentals anhängare (tidsremsan 29:06). Den startade med att tre präster uppmanade kristna att “bära sitt kors” som smycke runt halsen eller på annat sätt visa korset som symbol till stöd för den förföljda kristenheten. Idén kom som svar på mordet på en katolsk präst i Frankrike, fader Jacques Hamel, som nyligen halshöggs av fundamentala muslimer när församlingen firade nattvard. Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén invände att man inte ska använda korset som politisk symbol. I mitt stilla sinne tänkte jag då: men Svenska kyrkan styrs ju av politiker och uttalar sig i politiska frågor om både politisk islam, “Palestina”, Israel och det judiska folket, så i så fall borde hon föregå med gott exempel. Debattören Marcus Birro sa de förlösande orden: att när kristna förföljs i Mellanöstern och i länder som Nordkorea så är det vår skyldighet att solidarisera oss med dessa våra trosfränder.

För inte så länge sedan var det i Sverige stört omöjligt att tala öppet om ting som dessa tre ämnen – yttrandefriheten, hotet från islam, förföljelsen av de kristna. Vågar vi hoppas att sprickorna i muren håller på att vidgas, så att ljuset kan börja anas?

Carl Anders Bz

 

 

 

 

 

 

Advertisements