Svenska kyrkans kris i nutidshistoriskt perspektiv

SVENSKA KYRKAN: Dag Sandahl, prästen som i media blev känd som en av de ledande kvinnoprästmotståndarna, ger sin syn på vad som skett och sker i Svenska kyrkan i en artikel i Världen idag. “Kyrkokrisen inte ny, men andlig” är rubriken. Som pensionär kallar Sandahl sig numera för teolog. Det är han naturligtvis också. Desto större anledning försöka förstå hans korrekta historieskrivning, inte minst för att den kastar ett förklarande ljus över den målmedvetna partipolitiska indoktrinering som de troende i Svenska kyrkan tvingats genomleva sedan 1950-talet.

I dag har Svenska kyrkan förvandlats till – för den kristne – oigenkännlighet, som – menar jag – i praktiken innebär att de Kristustroende utsätts för en form av tyst förföljelse av den politiskt styrda Svenska kyrkan.

För min del har jag dragit konsekvensen och begärt mitt utträde för ett par år sedan för att konvertera till den fullödiga och sanna kristendomen, som lever vidare i den Ortodoxa kyrkan, den kyrka där man lever som kristna i tro och ömsesidig kärlek. Men det är en annan historia.

Här är länken till Sandahls artikel. 

CAB

Advertisements