Johanna Andersson: Jag har begärt utträde ur Svenska kyrkan

SVENSKA KYRKAN: Johanna Andersson, en av de tre präster i Svenska kyrkan som på eget initiativ startade “Mitt kors”, en grupp på Facebook, som vuxit mycket snabbt och i dagsläget har mer än 8000 medlemmar. Gruppen vill vara till stöd för de förföljda kristna i världen och uppmanar kristna i Sverige att bära ett kors i halsband, på kavajslaget eller på att sätt öppet visa sin tro. “Mitt kors” har rönt mycket kritik från Svenska kyrkans högsta ledning och de som startade gruppen ar anklagats på falska grunder för islamofobi, rasism och annat uppenbart korkat. Johanna fick nog, gick ur Svenska kyrkan och avsade sig prästämbetet. Här är en länk till hennes reflektioner över det som inträffat. Heder åt denna stridbara kvinna! Må Herren vara med henne!

CAB

“Till sist har jag fått nog. Svenska kyrkans förenklade ställningstaganden i komplexa sakpolitiska frågor har länge utgjort en källa till djup besvikelse. Också de ständiga utfallen mot Israel från …

Source: Johanna Andersson: Jag har begärt utträde ur Svenska kyrkan

Advertisements