Putin: Om den militära maktbalansen och risken för världskrig

KRIGSRISKEN: Under The International Economic Forum i S:t Petersburg 2016 höll Rysslands president Vladimir Putin ett tal inför ett större antal journalister från Väst.

Talet hade karaktären av informellt resonemang kring den militära maktbalansen mellan USA, EU och Nato å ena sidan och Ryssland å den andra. Presidenten refererar till uppbyggnaden av ett antimissilsystem i Europa (Rumänien, Polen, Östersjön) som inom en snar framtid, menar presidenten, kommer att kunna hota Rysslands förmåga att använda kärnvapen i försvarssyfte. Det skulle rubba maktbalansen och öka risken för världskrig.

I svenska media är Rysslands förhållningssätt till vad som sker föga uppmärksammat varför hela talet återges här, textat på engelska.

CAB

Det må vara malplacerat med litet rysk folkmusik här, men nu kommer i alla fall “Månen skiner” med Ossipov Balalaika Quintet (inspelad 2010), f.ö. samma melodi som återkommer i den aktuella filmen The Grand Budapest Hotel.

Advertisements