Islams krig mot kristenheten

VÄST OCH ISLAM:But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you”. (Matthew 5:44)

ISLAM: Det är inte första gången, som muslimer vanhelgar och attackerar kyrkor i Frankrike. Altaren har förstörts, kyrkfönster krossats, muslimska slagord har sprayats på väggar, krucifix vanhelgats och mycket annat. Men söndagens attack på en kyrka i en liten fransk stad då en katolsk präst dödades och fyra andra kristna hölls som gisslan torde vara den första attacken, som syftade till att döda Kyrkans präster och andra kristna.

Dådet var oerhört grymt: att skära halsen av en präst som den förste i raden av tilltänkta offer. Att förödmjuka den kristna församlingen mitt under kristenhetens största mysterium, den av Herren Jesus Kristus instiftade Heliga Nattvarden.

I länder där islam dominerar är emellertid attacker på präster, nunnor, munkar, kristna i allmänhet, kyrkor, kloster och skändning av kristna symboler som kors och ikoner ganska vanligt förekommande även om det inte ofta rapporterats i media i Väst. De kristna i dessa länder, vanligen ortodoxa, har tvingats leva som s.k. dhimmis under islam och inte åtnjutit mänskliga rättigheter ända sedan islams erövringståg inleddes ett par år efter Muhammeds död för snart 1400 år sedan. Sådan är situationen än i dag i inbördeskrigets Syrien och Irak men även i Pakistan, Afghanistan, Egypten, Eritrea och andra s.k. muslimska länder.

Inspirationen till dessa dåd har sin rot i Koranen och andra skrifter som hålls för heliga inom islam (Hadhiterna, Sira). Här uppmanas nämligen muslimer att döda judar, kristna och alla andra icke-muslimer. En viktig orsak ligger också i att muslimernas främsta förebild är Muhammed, som redan under sin livstid lät döda de judar och kristna på Arabiska halvön som stod fast i tron, en metod som används än idag i den islamdominerade världen.

I svenska SVT nämndes inte i förstone förövarnas anknytning till Islamiska Staten eller till islam. Det gjorde däremot Sky News, Russia Today och andra internationella TV-stationer och tidningar. Deras kommentatorer förnekade emellertid, att dådet skulle ha varit riktat specifikt mot de kristna men menade, att det handlar om en attack på Västerlandet som sådant. Men att det skulle ha varit av misstag som Islamiska statens “soldater” attackerade just kristna under en mässa i en kyrka behöver inte ens kommenteras.

Journalisternas i allmänhet svaga kunskaper om kristendom och islam och frånvaron av tro gör det svårt för dem att inse att motivet bakom dödandet är inspirerat av islam.

Krig förutsätter att diplomatin inte längre fungerar och att det är minst två parter som strider mot varandra i syfte att döda motståndaren. Att kristenheten, även den sekulariserade delen av den, är attackerad är helt klart. Men hittills har kristenheten inte svarat med attacker mot muslimer eller islam för deras tro. Det är helt emot kristen tro, tänk t.ex på buden “Du skall icke döda” eller “Älska din nästa så som dig själv!” Jesus Kristus själv tog inte till vapen. En av hans lärjungar drog sitt svärd och högg av örat på en av vakterna som skulle ta Jesus tillfånga. Jesus helade honom och sa att den som tar till svärd skall själv dö för svärd. Trots förtryck och förföljelse under islam har den kristna kyrkan i Mellanöstern överlevt utan att ta till vapen, om än kraftigt decimerad.

Men ändå finns det kristna som anser att det finns en gräns bortom vilken vi måste skydda våra egna med militära medel. Det handlar om våra familjer, barnbarn, våra och senare generationers livsvillkor, våra kyrkor, vår kultur, vår civilisation, vår kristna tro. Allt detta är helt klart hotat av islam, av muhammedanismen. Utan korstågen är det troligt att också Europa hade fallit för islams svärd, men utan korstågen hade å andra sidan de kristna i Orienten inte attackerats av sina kristna bröder, vilket faktiskt inträffade. Hade Nazi-Tyskland inte bjudits militärt motstånd så hade hela Europa fallit. I Ryssland utbröt inbördeskrig till följd av den kommunistiska revolutionen 1917,  varefter de kristna flydde landet, gick under jord eller tvingades söka andra sätt att överleva. 74 år senare ser vi facit: den ortodoxa kyrkan överlevde det kommunistiska förtrycket och förföljelsen och är nu starkare än på länge. Svärdet är alltså ett tveeggat vapen. Att ta till vapen är tecken på otro, på bristande tillit till Guds kraft och Hans slutliga seger över det onda.  

Tråkigt nog är det i högsta grad sannolikt att vi i Väst kommer att få erfara mycket mer av muslimskt våld. Att i nuläget stillatigande se på och invänta fler attacker är helt oacceptabelt, dels därför att de islaminspirerade dåden mot kristna skapar rädsla bland kristna och andra i samhället, dels för att vi i Väst fortfarande har möjligheter att stoppa hotet från islam på fredlig väg och därmed skydda våra egna och vår egen civilisation som till skillnad från islam hyllar sådant som kärlek till nästan, trosfrihet, yttrandefrihet, demokrati, respekt för oliktänkande. 

Nu krävs klokhet och kraftfulla åtgärder av framförallt de politiska partierna i Sverige och övriga EU-länder. Det förutsätter att de väljs till beslutande församlingar som har klarsyn nog att se vilken situation vi står inför och besitter modet att fatta beslut och agera. I internationella media har flera krav framförts, som att stoppa all vidare muslimsk invandring men att ta emot de förföljda kristna, att repatriera invandrade muslimer till sina hemländer, att öka bevakningen av kyrkor och liknande.

Islams hot mot Väst med dåd som det nu genomförda har länge förutsetts av bedömare i Israel, som upprepade gånger sökt varna EU’s ledarskap. Israelerna har sedan i höstas utsatts för en kampanj av Hamas och Fatah som syftar till att döda judar genom att hugga ner dem med kniv, även i synagogor, och att köra in med bil i folkmassor, liknande det som nyligen skedde även i franska Nice. Av Israels erfarenhet kan vi lära oss mycket om hur vi skall förhålla oss till muslimsk terrorism.

Islamiska Staten ISIS har formellt förklarat krig mot Frankrike. Frankrikes president har svarat med att Islamiska Staten skall bekämpas “med alla medel” utan att nämna vad det nu kan betyda. Problemet är dock att dödshotet kommer inte bara från Islamiska Staten men från fundamental islam som helhet. Man kan uppfatta situationen som att ett krig har inletts, ett krig i startgroparna.

Även Påven Franciscus har kommenterat attacken på kristna under en mässa i en kyrka i Normandie med att det nu är ett krig, men han menar att det ändå inte är ett religionskrig utan en kamp om makten över folk och materiella tillgångar. Men är det inte just det som islams sharialagar syftar till? Kriget består i, om jag förstår honom rätt, att freden, friden och tilliten till våra medmänniskor rubbats. Och visst känner vi av hotet från islam och den muslimska terrorismen. Är det vår tur nästa gång? undrar många. Vi kan lära av historien. Med kloka, kraftfulla och snabba åtgärder som de ovan nämnda kan kriget kanske stoppas innan det hinner eskaleras till inbördeskrig eller fullskaligt krig.

CAB

Denna artikel är kompletterad 2016-07-30, se kursiv-markerade stycken. 

Advertisements