Statskuppen som inte blev av

TURKIET: Misslyckad statskupp i Turkiet. Hur ska man förstå det som hänt?

En kort historisk överblick kan ge en förklaring. Våra dagars Turkiet bildades 1923 då det Ottomanska riket, även kallat det Osmanska, gick i graven efter att ha existerat i sex hundra år. Det hade bildats på 1200-talet av tidigare kristna Mindre Asien och fick ställning som stormakt 1453, då islams härar erövrade Konstantinopel. Där hade det romerska riket haft sitt centrum sedan år 330, då den kristne kejsar Konstantin flyttade sin administration från Rom till Bysans och grundade Konstantinopel, sedan 1926 kallad Istanbul.

Under Första världskriget ställde sig det muslimska Ottomanska riket på Tysklands sida, som dock förlorade kriget. Det ledde till att det Ottomanska riket upplöstes och i dess ställe skapades det betydligt mindre Turkiet. Dess förste president Mustafa Kemal “Attatürk” inledde en rad reformer i riktning mot att skapa en modern sekulariserad nationalstat. Den nuvarande presidenten Erdogan har slagit in på en motsatt väg och driver en politik som syftar till en återgång till ett välde under islam. Det har visserligen blivit ett populärt motiv för ett antal skämttecknare som t ex av holländaren Arend van Dam (se bilden), men under ytan gror missnöjet inte minst hos Turkiets sekulariserade och hårt hållna media.

Turkey - Arend van Dam

Sultan Erdogan the Magnificent – Cartoon by Arend van Dam.

Man kan förstå kuppförsöket som ett försök av tongivande kretsars att stoppa Erdogans islamiseringspolitik. President Erdogan har å andra sidan agerat snabbt för att vrida händelseutvecklingen till sin egen och det muslimska ledarskapets fördel – en slags statskupp även det.

Tiotusentals tjänstemän i administrationen, militärer, domare och lärare har fängslats eller avskedats och riskerar hårda straff, oavsett om presidenten får igenom sin vilja att återinföra dödsstraffet eller ej.

Men egentligen är ju det här med en statskupp i Turkiet inget för oss européer att fundera över. Det är ju ett asiatiskt land och har något av Ali Baba över sig, det vet ju alla som minns lite geografi från skolan … utom förstås de självmordsbenägna EU-politiker som vill  ta in Turkiet i EU. Då, om inte förr, lär det bli cirkus i Europa! Och nu – musik! Vad passar väl bättre än Ali Baba med franska satirkomikerna Bézu!

 

 

 

 

Advertisements