Gud är större!

Antje_Jackelén_2013-05-21_001 (1)SVENSKA KYRKAN: Det är brukligt att Svenska kyrkans ärkebiskopar antar ett motto eller en devis som står dem nära. Det blev ett ramaskri i media när Antje Jackelén valde “Gud är större” som sitt valspråk när hon 2014 tillträdde sin tjänst som ärkebiskop.

Devisen är hämtad från Första Johannesbrevet 3:18-24, där det står:

Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning. Då förstår vi att vi är sanningens barn, och om vårt hjärta dömer oss kan vi inför honom övertyga det om att Gud är större än vårt hjärta och förstår allt. Mina kära, om hjärtat inte dömer oss kan vi stå frimodiga inför Gud. Och vad vi än ber om får vi av honom, eftersom vi håller hans bud och gör det som behagar honom. Och detta är hans bud: att vi skall tro på hans son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss. Den som håller Guds bud förblir i Gud och Gud i honom. Och att han förblir i oss vet vi av anden som han har gett oss.

Är inte detta ett väl valt Bibelställe som “signaturmelodi” för en ärkebiskop? Jag tycker det.

Men kritiken mot Jackeléns val av devis handlar om att sentensen “Gud är större” också är de ord som muslimer utropar för att proklamera att deras gud Allah är större: Allahu Akbar! Det har blivit ett välkänt begrepp inte minst i samband med muslimsk terrorism, jihad. Och så har kritikerna sammanblandat svärdsreligionen islams ord med det flera hundra år äldre Bibelordet. Okunnighet? Antagligen.

Men islam tillkom i direkt opposition mot både judarnas och de kristnas Gud, den som islams profet Muhammed förnekade. Allahu Akbar betyder att islams gud är större. Vem kan stå bakom något sådant? Större än vilken Gud? Än Bibelns Gud naturligtvis. Här talar alltså en ande som är helt motsatt Bibelns Gud. Vilken andemakt kan det handla om?

Man kan ibland resonera om vilken synd som är den värsta, som en människa kan begå. Till de allra svåraste hör då högmodet, stoltheten, den synd som kommer av att anse sig vara större än Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, större än den Treenige Guden – Fadern, Sonen och Den Helige Ande.

Om man förstår ärkebiskopens valspråk så som hon avsåg att det skulle förstås, så är det ett både klokt och i högsta grad aktuellt motto hon valt. Vår Gud, Bibelns Gud, är större! Ojämförligt större.

CAB   

 

Advertisements