Kinas kommunistparti signalerar hårdare tag mot de kristna

KINA: För några veckor sedan hörde jag ett program på Sveriges Radio, det kan ha varit “Människor och tro”, där någon uttalade sig om förföljelse av kristna. Han påstod att , nej, det fanns ingen förföljelse alls av kristna i Kina! Tråkigt nog fanns det ingen kristen kines i studion, som kunde vittna om verkligheten, som ser helt annorlunda ut.

Open Doors (OD), en organisation av kristna som arbetar till stöd för andra kristna i ett sextiotal länder, har verksamhet även i Kina. På deras World Watch List för 2016 (WWL 2016) upptas Kina som nr 33 av de 50 länder i världen där förföljelsen av kristna är som värst. Kina ligger i den grupp av länder där förföljelse bedöms som “mycket allvarlig”.

I detta land, där kommunism är det officiella statsskicket och ateism huvudreligion, finns det numera hela 97 miljoner kristna, dvs cirka 7 procent av Kinas 1,4 miljarder invånare. Men dessa siffror från OD är inte statiska, de förändras snabbt. En annan källa uppger antalet kristna kineser till 85 miljoner, ytterligare en källa nämner 155 miljoner kristna. Det är naturligtvis svårt att tillförlitligt beräkna antalet kristna i ett land där kristen tro motarbetas av myndigheterna, trots att mellan 7 och 11 procent av befolkningen numera bekänner sig till kristendomen.

Kristen tro växer mycket snabbt i Kina. En vändpunkt var den mycket svåra förföljelsen under kulturrevolutionen 1966-1976, då många kineser sökte sig till underjordiska s.k. huskyrkor, där de fick tröst och stöd i tron på Jesus Kristus.

I dagens Kina har regeringen nyligen signalerat nya krafttag mot de kristna. Bakom viljan att anpassa de kristna till det ateistiska kommunistpartiets maktsfär kan man skönja en outtalad rädsla hos myndigheterna för den kristna trons tillväxt.

Nu finns det dock kristna samfund som tillåts verka någorlunda öppet, bara om de lämnar uppgifter om församlingarna till myndigheterna och om det allenarådande kommunistpartiet får utnämna viktigare poster som biskopar och församlingsledare.

Många andra kyrkor har dock inte underordnat sig kommunistpartiets kontrollapparat och i stället valt att gå under jord, där de växer okontrollerat och mycket snabbt. Man samlas till bön och bibelläsning på ställen där risken för upptäckt är mindre, som nattetid, i tomma nedlagda fabriker, öde trakter, grottor, vid havet osv.

Mer om detta kan man läsa om i Breitbart News.

CAB    

 

Advertisements