Ombytta roller: Ateistiska EU contra kristna Ryssland

INTERNATIONELL POLITIK OCH KRISTENHETEN: Medan kristendomen trängts ut i periferin och blivit en privatsak i Sverige och övriga Väst samtidigt som kyrkor som t ex Svenska kyrkan (det finns fler) allt mer uppenbart förnekar sin tro, har Ryssland efter Sovjetkommunismens fall upplevt en pånyttfödelse av kristendomen. Folk vågar numera visa sin kristna tro och gå i kyrkan utan risk för att hamna i Gulagarkipelagen.

Den ortodoxa kristendomen i världen förvaltar en obruten tradition från Jesus Kristus och hans apostlar, från urkyrkan, och har inte avvikit en millimeter från den sanna tron trots den grymmaste förföljelse under Sovjetkommunismen. De kristna är i dag i absolut majoritet i detta väldiga land, siffror som mer än åttiofem-nittio procent har nämnts, de flesta ortodoxa.

Med Vladimir Putin som president har Ryssland fått en uttalat kristen ledare med kristna ministrar i regeringen. De ser Ryssland som världens främste försvarare av kristenheten, kanske till och med den enda sedan president Obama valt bort kristendomen för USA . Det är ingen blygsam målsättning Ryssland antagit, men den är ändå klart uttalad. Den står i bjärt kontrast till den kristendomslikgiltiga och islamomfamnande politik som förs av både EU och numera även av Obamas USA, och som idag allt fler börjar se konsekvenserna av.

Klyftan mellan Europas vänsterliberala politiska ledning och de europeiska folken ökar. När man inser, att EU’s politiska ledning övergivit kristendomen och slagit in på sekularismens väg, i grunden ateism, styrd med den politiska korrekthetens piska, så får man också förklaringen till varför regeringar, parlament, media och till och med vissa kyrkosamfund (Svenska kyrkan är en av dem) väljer att tiga och visa likgiltighet inför islams grymma förföljelse och dödande av de kristna i Mellanöstern och andra delar av världen. Att tiga är här detsamma som att samtycka.

Så vem är då den verklige fienden till Europas civilisation, som trots avvikelser och irrvägar ändå någonstans tycks vila på den fasta grunden: kristendomen? Vi närmar oss den oundvikliga punkt, då islam på bred front angriper kristendomen i Väst och de som företräder den ateistiska sekularismen i EU och andra maktcentra inte kan undgå att öppet välja sida.

CAB 

Medan du tänker över allt detta, njut av litet ryskinspirerad musik från filmen The Grand Budapest Hotel.

 

 

Advertisements