Hägringar gäckar Svenska kyrkan

SVENSK KRISTENHET: Mer än sex miljoner svenskar är medlemmar av Svenska kyrkan, det absolut största trossamfundet i vårt land. Men år från år blir antalet medlemmar allt färre.

I snitt 50 000 lämnar årligen Svenska kyrkan. Om det får fortgå som hittills, så kommer med matematisk säkerhet den sista medlemmen “x” att strykas ur Svenska kyrkans medlemsregister om “y” antal år. Det borde ge anledning till eftertanke.

För att bryta trenden krävs ny ledning som är helt frikopplad från det politiska styrelseskicket. Det krävs också genomtänkta mål och krafttag – och framförallt bön om Guds ledning och bistånd att leda Svenska kyrkan tillbaka till kyrkans Herre.

Den väg som Svenska kyrkan går är inte en pilgrimsvandring för att lära känna och följa Jesus Kristus. Nej, den stapplar fram på en ökenvandring och gäckas av den ena hägringen efter den andra:

  • anpassning till ett sekulariserat samhälle som genomsyras av ateism,
  • följsamhet till den politiska korrekthetens diktat,
  • feministteologiska irrgångar,
  • accepterande av vänsterpolitisk kristendomsfientlig kyrkopolitik,
  • aningslösa sympatier för islam, kristenhetens största förtryckare och förföljare alltsedan Muhammeds dagar intill idag.

Ju mer Svenska kyrkan famlar i blindo utan att se verkligheten och våga tala om den i ljuset av kristen tro, desto fler kommer att gå över till andra trossamfund eller vända kristen tro ryggen.

Svenska kyrkan borde lära av kyrkor som inte anpassar sig till tidsandan och som troget håller sig till Bibeln och traditionen från Jesus Kristus och apostlarna. Ortodoxa kyrkan är en sådan kyrka och den växer så det knakar, såväl i vårt land som i andra länder. Så blygs den inte heller för sin kristna tro, men vet vad den handlar om, bevarar den som det dyrbaraste smycke och bekänner den öppet med dödsföraktande frimodighet i visshet om Kristi återkomst .

CAB

 

Advertisements