I Israel blir profetiorna verklighet

ISRAEL: Bibelns profetior om “i kommande dagar” blir verklighet i vår tid.

Sedan den sionistiska rörelsen började på 1880-talet har hittills mer än hälften av det judiska folket återvänt till det land som Gud gav dem genom löften till Abraham, Isak och Jakob. Gud leder dem hem från alla världens hörn, där de levt i exil sedan Romarrikets härar förstörde Jerusalem och det Heliga Templet år 70.

Landet Israel bildades på en enda dag, den 15 maj 1648, även det en uppfyllelse av profetian.

Ödemarkerna och öknen har börjat blomma, skogar växer fram, friskt vatten strömmar fram genom uttorkade flodfåror. Ruinstäderna återuppbyggs och nya städer bebyggs. Landet får liv igen.

På den allra senaste tiden har judar börjar se Jesus Kristus, på hebreiska Yeshua ha’Mashiach, som den Messias, Guds Son, som profeterna förutsagt skulle komma. Det finns idag mer än hundra messianskt-judiska församlingar i Israel i dag och antalet växer snabbt. Här uppfylls profetian i Hesekiel 36:26-28

Och jag skall giva eder ett nytt hjärta och låta en ny ande komma i edert bröst; jag skall taga bort stenhjärtat ur eder kropp och giva eder ett hjärta av kött.

Jag skall låta min Ande komma i edert bröst och så göra, att I vandren efter mina stadgar och hållen mina rätter och gören efter dem.

Så skolen I få bo i det land som jag gav åt edra fäder, och I skolen vara mitt folk, och jag skall vara eder Gud.

Allt detta pekar fram mot den dag – Herrens Dag – då Messias, Guds Son, kommer på himmelens skyar och sätter ner sina fötter på Oljeberget. Guds rike är nära.

Det bästa vi som kristna – Messiastroende i diasporan – kan göra är att ge vårt fulla stöd till Israel, det land som skall ta emot Herren Jesus Kristus – Yeshua ha’Mashiach – på Herrens Dag.

CAB

 

Advertisements