Förvillelser i den Yttersta tiden

YTTERSTA TIDEN: »Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Johannes 14:6)

screen-shot-2016-04-05-at-1-22-19-pm

Målning av Marc Chagall

Det är underbara ord, de som Jesus säger här i sitt avskedstal till sina lärjungar (Johannes kap 13-16). Det går som en röd tråd genom alla de fyra evangelierna, att Jesus och Fadern är ett (t.ex. Johannes 10:30). Vägen till Gud Fader går alltså genom Jesus Kristus.

I vår tid finns det många, till och med högt uppsatta präster i Svenska kyrkan, som enligt vad jag läst i dagspressen inte kan acceptera dessa Jesu ord som sanna. I stället hävdar de, att även islam och andra religioner skulle kunna leda till Gud, religioner som allesammans förnekar tron på Jesus från Nasaret som Messias och Guds Son och den kristna tron på Gud som Fadern, Sonen och den Helige Ande.

Då lärjungarna frågade Jesus om den Yttersta tiden och tecknen som förebådade hans ankomst som Messias, svarade han bland annat genom att uttryckligen varna för förvillelser – “Sen till, att ingen förvillar eder” – men också för falska profeter och Messiasgestalter (Matteus 24).

CAB 

 

Advertisements