Svenska kyrkan (2): Styrd av en politisk institution även efter år 2000.

SVENSK KRISTENHET: Sedan många år har jag ansett det vara fel av Svenska kyrkan att låta sig styras av en politisk församling. Det har jag framfört i flera artiklar, de första publicerades på helsidesuppslag i Kyrkans tidning redan 2005 och 2006, dock utan minsta reaktion från berörda parter.

Svenska kyrkans kyrkomöte 2014

Kyrkomötet 2014. (Svenska kyrkans hemsida)

Kyrkomötet är högsta beslutande organ. Dess ledamöter rekryteras från de politiska riksdagspartierna, som kandiderar i kyrkoval till posterna, enskilt eller i olika konstellationer. De som går i kyrkan regelbundet och som man således kan förutsätta ha en personlig tro har ingen rösträtt i egenskap av ”kyrkfolk”. Inte ens prästerna, diakonerna eller biskoparna har rösträtt i kraft av sitt kall. Vill de medverka i beslutsfattandet måste de kandidera för något av de politiska partier som ställer upp i kyrkvalet.

Dessa riksdagspartier är sekulariserade med allt vad det innebär och har därför inte någon särpräglat kristen agenda, snarare raka motsatsen. Besluten blir därefter. Den politiska dominansen går igen i kyrkans beslutande församlingar från Kyrkomötet ut till minsta lokala församling. Ett av Svenska kyrkans största hot är således en sekulariseringsprocess och avkristning inifrån genom den politiska styrningen och det alltmer politiskt korrekta språket.

CAB

Advertisements