Svenska kyrkan (1): Blind för människornas behov?

SVENSK KRISTENHET: Att gå i kyrkan är för en svensk oftast detsamma som att gå i Svenska kyrkan. Över sex miljoner är medlemmar.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Svenska kyrkans flagga med livets krona i korsets centrum

Av kyrkvärden välkomnas man med en psalmbok och ett häfte, som visar de viktigaste delarna av gudstjänsten. Man sätter sig i en bänk, helst inte så långt framme för då kan det ju synas om man ber öppet eller sjunger med i psalmerna. Det är oftast, men inte alltid, gott om plats i bänkarna. Där man satt sig sitter man i en timme bland grånande välfärdssvenskar. Svensk kristenhet verkar ha litat till den obligatoriska ateistiska skolan för sina barns kristna fostran.

Ibland reser man sig upp, som inför läsningen av evangeliet och trosbekännelsen, och sedan sätter man sig ner igen och håller tyst. Har man tur är det en bra präst som förkunnar evangeliet i Helig Ande och kraft. Har man otur får man höra en predikan på politiskt korrekt språk om ting som övergår människans förstånd, i varje fall mitt.

Man kan inte undvika att undra om Svenska kyrkan verkligen kan leda de troende, då den själv så ofta verkar vara blind för Gud och för människornas behov av att omslutas av Guds kärlek i kristen tro och kristet liv.

CAB

Advertisements