“Fredens religion” i nytt ljus

ISLAM: Dr Bill Warner är statistiker, som under en stor del av sitt långa liv använts vetenskapliga metoder för att analysera islam, som han föredrar kalla “politisk islam” eftersom han anser att den är mer en politisk doktrin än en religion. Resultaten av hans forskning presenteras – på ett mycket lättfattligt sätt – i ett antal av hans böcker och på hans hemsida: Political Islam.  

Baserat på sin omfattande och metodiska forskning redogör Dr Warner för bland annat:

 • islams historia sedan Muhammeds tid (även i ljuset av de senaste rönen),
 • hur muslimerna sedan islams tillkomst med svärdets hjälp sökt underkuva och till stor del lagt under sig icke-muslimska civilisationer (de antika romerska och bysantinska kristna imperierna i Europa, Mellanöstern och Nordafrika, asiatiska hinduiska och buddhistiska civilisationer, vår tids Europeiska Union EU m.m.),
 • falska påståenden om islam som “fredens religion”, vilket direkt motbevisas av den historiska verkligheten,
 • islams “jihad”, dvs “heligt” krig med svärdet, penningen och andra metoder (som fortfarande pågår efter 1400 år),
 • kristendomens “grymma” korståg, som i verkligheten var en försvarskampanj mot islams muslimska arméer, som hotade Europas hjärta,
 • islams s.k. “gyllene tidsålder”, som var gyllene för ett fåtal men innebar grymt förtryck för det stora flertalet (kristna och andra icke-muslimer),
 • islams slaveri och slavhandel (frodas än i dag i tex Sudan,
 • islams halvslavar, s.k. dhimmis, dvs judar, kristna, hinduer och andra icke-muslimer mot att de betalade skatt tilläts leva men bara som en tredje-klassens halvslavar,
 • islams harem – av uteslutande kristna kvinnor som förslavats och i stället för att dödas utnyttjades för sexuella syften,
 • islams underkuvande av judar och kristna, som fick/får leva mot betalning av jizya-skatten,
 • den uppenbara lögnen, att de som lidit mest av Nine Eleven (attacken mot World Trade Center, Pentagon mm) var muslimerna själva!

Även mycket annat om “Fredens religion” tar Dr Warner upp med saklig tyngd, kraft och välgörande humor. “Sanningen skall göra eder fria!” som Jesus proklamerade.

CAB

 

Advertisements