En amerikansk ortodox munk om den yttersta tiden

YTTERSTA TIDEN: Fr. Seraphim Rose (1934-1982) var en amerikansk munk inom den rysk-ortodoxa kyrkan utanför Ryssland (som f.ö. bildades av kristna som flydde Ryssland efter den kommunistiska revolutionen 1917). Han var medgrundare av klostret S:t Herman av Alaska i Platina, California, som idag står nära den Serbiskt ortodoxa kyrkan. Genom sina översättningar av ortodoxa texter bidrog han starkt till att den ortodoxa tron spreds i USA. Mer än 6 miljoner amerikaner uppges idag vara medlemmar av ortodoxa kyrkan.

Följande text av Fr. Seraphim, som skrevs något år före hans död 1982, är intressant även för vår tid, trots att mycket hänt sedan dess tillkomst. I jämförelse med många protestantiska röster om den yttersta tiden intar Fr. Seraphim en balanserad hållning till Jesu profetior om tidens tecken (bl.a. i Matteus 24-25). Han uppfattar dessa profetior som i första hand beskrivningar och kännetecken på andliga tillstånd i världen vid tiden för Jesu tillkommelse.

Särskilt intressant är det, att Fr. Seraphim gläder sig åt att så många, framförallt yngre, judar i Israel vänder sig till kristen tro och då i synnerhet till den ortodoxa tron. Han ser det som ett tecken på att alla hednafolk nu har nåtts av evangeliet om Jesus Kristus och att det till sist är det judiska folket som har börjat få “ett nytt hjärta”, som han menar kan vara början på uppfyllelsen av profetiorna i Gamla Testamentet.

CAB

Advertisements