Ett besök på Mount Athos , det Heliga Berget

ORTODOXA KYRKAN: Efter två års väntetid fick filmteamet på amerikanska CBS äntligen tillstånd att besöka Holy Mount Athos och träffa några av munkarna som bor där.

Det Heliga Berget Athos, som det kallas, är en halvö som går ut i havet i nordöstra Grekland. Mount Athos har hög grad av självständighet i förhållande till Grekland (ungefär som Åland förhåller sig till Finland) och bebos uteslutande av kristet ortodoxa munkar. Deras mål är att leva så nära Gud som möjligt i vårt jordiska liv. En av munkarna berättar att han ber Jesusbönen ständigt, ibland omärkligt och till och med när han talar med intervjuaren från CBS!

Här finns det 20 kloster och omkring 2000 ortodoxa munkar. Senast de tillät sig filmas var 1981, så filmmakarna på “60 minutes” kunde känna sig utvalda! De är ett mycket intressant reportage med en hel del fina intervjuer.

Advertisements