En översikt över förföljelsen av de kristna

VÄRLDSOMFATTANDE FÖRFÖLJELSE AV KRISTNA

I en video på knappt fyra minuter ger amerikanska CBN News en kortfattad översikt av förföljelsen av kristna. Den publicerades för ett par år sedan men är minst lika aktuell idag. Det finns tecken som tyder på att situationen t.o.m. har blivit värre. I videon sägs bl.a. följande.

 • Hundratals miljoner kristna diskrimineras och t.o.m förföljs i i så vitt skilda länder som Kina och Indien, men är numera vanligast i länder där islam är den dominerande religionen.
 • Trots det är förföljelsen av kristna ett ämne som amerikaner (och naturligtvis européer och andra västerlänningar) inte hör talas om särskilt mycket. En tänkbar orsak kan vara förutfattade meningar och avståndstagande från kristendomen, kristen tro och kristen livsstil bland eliten i Västerlandet. Den här eliten kontrollerar media och utbildningsväsendet (från daghem, grundskolor till universitet).
 • Men bara sällan diskuterar denna elit det faktum att kristna kan mycket väl vara den mest förföljda religiösa gruppen i världen. (Senare undersökningar har bekräftat att 80 procent av all religiöst betingat förföljelse riktar sig mot de kristna). Kristendomen omfattas av omkring 2,5  miljarder människor. Trakasserierna mot dem kan variera från att de bringas om livet till ett de kan förlora sitt levebröd och möjlighet att försörja sig och sina familjer.

FRÅN KOMMUNISM TILL MUSLIMSK EXTREMISM

Paul Marshall har givit ut sju böcker om förföljelse och diskriminering av kristna. “Om man inkluderar diskriminering så handlar det om 600 till 700 miljoner kristna” berättar Marshall för CBN News.

“I omkring två tredjedelar av världen får kristna av olika riktningar utstå trakasserier av något slag” säger Brian Grim, seniorforskare vid Pew Forum on Religion and Public Life.

Förföljelsen av kristna går tillbaka till tiden för Jesus och hans lärjungar, men den har ökat snabbt under det senaste århundradet. I sitt arbete som kristen journalist och författare möter David Aikman ofta just detta. “Kristna i otaliga länder lever under enormt tryck, antingen från regeringen eller från de samhällen som de lever i” säger han.

På 1900-talet orsakade kommunistiska länder merparten av problemen för de kristna. Men i dag är det den muslimska världen som står för den mest omfattande förföljelsen av de kristna.

WWL, OPEN DOORS “VÄRSTINGLISTA”

Open Doors spårar förföljelsen runt om i världen och publicerar i januari varje år en lista över de länder där förföljelsen är som värst, World Watch List (senaste är WWL 2015). “Bland de tio värsta är (2012) åtta islamdominerade länder” berättar Carl Moeller, Open Doors ordförande och CEO för CBN News. Han fortsätter “Brutaliteten är närmast ofattbar”.

 • De kristna i t ex Irak hotas av total förintelse.
 • I delar av Afghanistan kan kristna riskera dödsstraff eller långa fängelsestraff för obetydliga saker som att ge bort en Bibel.
 • Bokstavstroende muslimer i Pakistan har dödat kristna i allt större omfattning för vad de kallar “blasfemi”, dvs hädelse. Kristna som lämnar islam och blir kristna anklagas för hädelse av islam enligt landets hädelselagar.
 • Våldsamheter mot kristna bryter numera ut i länder som tidigare ansågs vara sekulariserade och mindre radikala. En nyhet i det sammanhanget, berättar Marshall, är att kristna har dödats för sin tro i Turkiet.

HUR MOTIVERAR MUSLIMER SITT HAT MOT KRISTNA?

Vad kan få muslimer att rättfärdiga sitt hat mot kristna? Marshall förklarade för CBN News hur fundamentala “radikala” muslimer ser det. “De anses vara otrogna. De är otrogna i vad de anser vara muslimska länder” säger Marshall.

En brist är emellertid, att CBN News inte ger några förklaringar till förföljelsen mot bakgrund av islams heliga böcker Koranan och Hadhiterna och islams relation till judar, kristna och andra icke-muslimer från islams bildande till nutid.

OM FÖRFÖLJELSEN I KOMMUNISTISKA LÄNDER

Förföljelsen är vanlig även utanför den muslimska världen, som i Kina och Indien. På goda grunder har WWL toppats av Nordkorea i många år. “Om man ertappas som kristen i Nordkorea, man kanske leder en bibelstudiegrupp eller har en Bibel hemma, så kan man kastas i arbetsläger, som är precis som Gulag i Sovjetunionen, läger där fångarna tvingas arbeta till döds” säger Moeller vid Open Doors.

BLINDA INFÖR FÖRFÖLJELSEN AV DE KRISTNA

Trots allt detta hör man inte särskilt ofta i väst om denna världsvida förföljelse av de kristna, trots att det finns en stor majoritet kristna i dessa länder, som en gång grundats som just kristna nationer.

 • Några ser orsakerna i bristen på information och kunskap hos den elit som kontrollerar media och den akademiska världen, en elit som föreställer sig de kristna som förföljare och inte offer.  “Vi har haft ledande universitet som huvudsakligen lärt ut till sina studenter att de enda avskyvärda brottslingarna i historien som av religiösa skäl förtryckt andra har varit de kristna” förklarar Aikman.
 • Marshall har poängterat att dessa eliter är ofta öppet fientliga till kristendomen och dess efterföljare. “Européer som vanligtvis är eftertänksamma kan bli väldigt aggresiva när kristna förs på tal” säger han.
 • Aikman kommenterade att “det finns verkligen en ovilja att inse det faktum att kristna har blivit en ‘utrotningshotad art’ i vissa länder.”
 • Moeller påpekade att medlemmar av media i Väst är överväldigande sekulära, så de hart svårt för att ens förstå förföljelsens religiösa orsaker” och tillade “de misslyckas med att se religionen som det främsta motivet bakom det våld som de kristna utsätts för”.
 • Marshall lade till, att “för många eliter och sekulära personer i media är det bara något obehagligt.”

(Översättning: CAB)

 

Advertisements