I Israel blir profetiorna verklighet

Om du inte tror på Bibelns profetior så borde du se den här videon. Den visar profetior som blivit verklighet i dagens Israel. Läs exempelvis i Jeremia, kapitel 31 vers 5:

Ännu en gång skall du få plantera vingårdar på Samariens berg, och planteringsmännen skola själva skörda frukten.”

Filmen är producerad av Hayovel på temat “The mountains of Israel where prophecy meets reality”.

Advertisements