Folkmordet på de kristna armenierna

100 år efter turkarnas folkmord på de kristna armenierna

Idag är det ett hundra år sedan det Ottomanska riket – dagens Turkiet – genomförde folkmordet på mellan 1,2 och 1,8 miljoner kristna armenier. Det inträffade 2015, året efter Första världskrigets utbrott. Årsdagen högtidlighålls av det överlevande armeniska folket och visas på CNN, BBC och andra världsomspännande TV-stationer.

Påven Franciscus har nyligen offentligt talat om folkmordet på de kristna armenierna som just ett folkmord, det första under 1900-talet. Men Turkiet tillbakavisade genast det inträffade som ett folkmord och sin skuld i det inträffade. Det innebär således, att Turkiet inte visar någon som helst ånger men är nöjda med situationen. Man vill i stället tysta ner det som inträffat – att omkring 1,5 miljoner kristna armenier mördades av muslimska turkar år 1915.

Året efter folkmordet på armenierna gick turkarna vidare med massmord på andra kristna folkslag i regionen – kaldéer, syrianer och assyrier -som också de är huvudsakligen ortodoxt och katolskt kristna.

Efter folkmordet fick inga av de överlevande återvända  till sin hembygd och har intill denna dag inte fått någon offentlig ursäkt eller ens någon ekonomisk ersättning för sina egendomar, som turkarna tog och som än i dag uppges vara i turkiska statens ägo.

CAB

 

 

 

 

Advertisements