“Du skall icke dräpa!”

Colosseum in RomeFÖRTRYCKET OCH FÖRFÖLJELSEN av de kristna i Mellanöstern har pågått i nästan 1400 år, dvs sedan islam grundades. Knappt hade romarrikets kejsar Nero & Co tröttnat på att mata lejonen på Colosseum med kristna martyrer förrän makthungriga krigare av ett annat slag – muslimer – tog över förföljelsen och la under sig det till dess kristna Mellanöstern och Nordafrika, inte genom att övertyga utan genom att kuva dem med islams svärd. De korslagda sablarna i flaggan (se nedan) talar sitt tydliga språk.

De senaste decennierna har muslimernas förföljelselust återupplivats och de kristna förtrycks och dräps i massor genom halshuggning och korsfästelser som aldrig förr. Västerländska statschefer och premiärministrar säger visserligen att Islamiska Staten ISIS, al Quaida, Hamas, Islamiska Jihad, Muslimska Brödraskapet, Houti, Boko Haram eller vad de nu kallar sig “inte har något med islam att göra” – men tror du dem verkligen? Sedan svär de sig fria från massmördandet och förödelsen av de kristnas tvåtusenåriga civilisation.

Muslim Brotherhood EmblemEn expert på förföljelsen av de kristna i den muslimska världen, Raymond Ibrahim, själv koptisk kristen (som flytt från Egypten till USA med sina föräldrar) och en katolsk präst i Jerusalem, Fader Kelly, har resonerat om läget i en TV-sändning på amerikanska Newsmax-TV.

I Väst känner man väl till det folkmord på de kristna som pågår, men ingenting görs, konstaterar de. Fader Kelly är noga med att framhålla att han inte vill ge sig in i politiska ställningstaganden och lämnar dörren öppen för vad som bör göras, men är tydlig med att något måste göras. Raymond Ibrahim menar att det finns en verklig risk för att de kristna och de ortodoxa och orientaliska kyrkorna i Mellanöstern kan komma att utplånas helt om förföljelsen får fortsätta som hittills.

De ortodoxt kristna och den kristna civilisationen i Mellanöstern och Nordafrika underkuvades av islam på 600-talet och nära nog förintades, så det skulle kunna hända även i vår tid, påminner Fader Kelly. Båda framhåller att många i Väst talar om situationen, men ingen gör något åt den.

Nu uppmanar ärkebiskop emeritus KG Hammar den svenska regeringen – och kyrkorna – att göra mer för Mellanösterns assyrier, enligt en artikel i Dagen. ”Ett kristet folk håller på att fördrivas från sina hemtrakter och ett urgammalt kulturarv fördärvas” sägs det i artikeln. Även inom FN har röster höjts för att “skydda de utsatta minoriteterna”. EU är inne på samma linje och har förklarat att de stödjer idén om en “fredad zon” för de kristna i Irak.

Iraks regering har för ett par år sedan gett de kristna assyrierna löfte om att skapa en autonom region kring Nineveslätten, som är deras hemtrakter sedan 4000 år, men planerna grusades av Islamiska Staten (IS) som intog Tikrit och Mosul och stora delar av nordvästra Irak. Nyligen har Tikrit återerövrats av irakiska armén med stöd av Iran men fördrivna kristna vågar inte återvända p.g.a. Islamiska Statens närvaro i regionen.

Sveriges utrikesminister Margot Wallström (s) har i dagarna aviserat att regeringen (s+mp) har planer på att sända svensk trupp till Irak för att bistå med militär utbildning, rapporterar DN och andra media. Även Vatikanen överväger att som en allra sista utväg tillåta en militär intervention mot IS i Mellanöstern med västmakter och muslimska stater i en bred koalition för att bekämpa Islamiska Staten.

Situationen är uppenbarligen förtvivlad för de kristna i Mellanöstern och något måste göras. Men vad? Är militärt stöd från Väst i form av utbildning eller insatser av attackflyg och marksoldater något som kan ge de kristna i Mellanöstern en varaktig fred?

Hur var det nu ett av de Tio Buden löd? “Du skall icke dräpa.” Det riktar sig direkt till förföljarna, men de är ju muslimer och tror inte på de kristnas Gud, inte på Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, så från muslimskt håll kan man inte förvänta sig någon återhållsamhet i mördandet. Att sekulariserade världsliga ledare i Väst kan lägga dövörat till för Guds röst är inte förvånande, men kristna ledare? Och just när Guds den Allsmäktiges röst behövs som allra bäst? Det finns en starkare Makt än vapnens – bönens.

bc-cross-red-sea (1)Så bed till vår HERRE, att gränserna till EU och övriga Europa, till Ryssland, till USA, Canada, Australien, Nya Zealand öppnas för de förföljda kristna och stängs för de förföljande muslimerna från de islamdominerade länderna! Ni beslutsfattare i regeringar och parlament: lär av historien! Det var genom att Moses, det judiska folkets ledare, vågade lita på HERREN som Han räddade dem genom att öppna vägen genom Röda Havet och stänga den för faraos förföljande trupper, så att förföljarna omslöts av havet vågor.

CAB 

Bilder från Wikipedia: Colosseum i Rom (överst). Muslimska Brödraskapets emblem med Koranen och korslagda sablar (mellanbilden). James Tissot, Moses leder det förföljda judiska folket genom Röda Havet (nederst).

Advertisements