Islam och terrorism

På senare år har islam sökt återuppliva sina rötter i dess heliga skrifter Koranen och Haditherna. Islam med dess politiska ideologi och totalitära system har blivit alltmer fundamental samtidigt som den vuxit sig så stark, att vi västerlänningar nu börjar ana dess rätta ansikte. Vi ser hur de kristna, judar och andra icke-muslimer förföljs runt om i världen, där två ideologier dominerar – kommunismen, som är på utdöende och framförallt islam, som är på tillväxt.

Men västerländska politiker kan, vill eller törs inte inse, att hotet kommer just från islam, varför de i stället talar om terrorism i allmänhet. “Islamiska Staten har inget med islam att göra” har blivit ett lika populärt som verklighetsförnekande mantra i toleransens namn, som omhuldas av stats- och regeringschefer i Väst som Barak Hussein Obama i Washington, Francois Hollande i Paris, Angela Merkel i Berlin, David Cameron i London. Med i den refrängen sjunger för övrigt också statsminister Stefan Löfvén i Stockholm och hans regering av muslimer och ja-sägande multikulturella dhimmis.

Islamiska Staten (ISIS), al Quaida, al Nusra, Hamas, Hezbollah, Islamiska Jihad, Muslimska Brödraskapet, Houti, Boko Haram, al Shabaab eller vad de nu kallar sig har naturligtvis “inget med islam att göra” – trots att deras ledare gång på gång vid varje mördande angrepp på oskyldiga icke-muslimer bedyrar sin muslimska tro och sin lojalitet med islam. Västerlandets ledare har förblindats i sin dyrkan av multikulturalismen och doktrinen om alla religioners lika värde oavsett deras gudsbild och konsekvenser för människorna.

Vore västerlandets politiska ledare kristna i ordets rätta bemärkelse, så skulle de inte tveka om att tala sanning om vad som sker med våra kristna bröder och systrar runt om i världen, att det pågår ett folkmord där muslimer står för förföljelsen och de kristna offras på islams och den politiska korrekthetens altare. Det folkmordet kan mycket väl spridas även till Väst, till USA, Europa och till och med Sverige.

Så kanske står du en vacker dag inför dessa som förföljer dig som kristen, tänk då på Jesu ord i Matteus 5:10-12

Saliga äro de som lida förföljelse för rättfärdighets skull, ty dem hör himmelriket till. Ja, saliga ären I, när människorna för min skull smäda och förfölja eder och sanningslöst säga allt ont mot eder. Glädjens och fröjden eder, ty eder lön är stor i himmelen.

Och långt värre saker än detta kan vi kristna få möta. Tänk då på Jesus Kristus, Guds Son. Han är vägen, sanningen och livet och döden har ingen makt över oss som tror.

CAB

 

 

Advertisements