Finns det en framtid för européerna i Europa?

Bara 80 år efter islams profet Muhammeds död år 632 e.Kr. hade islam med svärdets hjälp erövrat och underkuvat de tidigare kristna områdena i Mellanöstern och norra Afrika. På tur stod den Iberiska halvön, dagens Spanien och Portugal. År 711 landsteg arabiska och berberiska trupper vid Gibraltar och åtta år senare hade större delen av halvön erövrats och lagts under islams välde. Endast Galicien och Asturien i norr stod emot och kunde bevara sin kristna civilisation.

Norr om Pyrenéerna stoppades emiratet Cordobas muslimska armé i slaget vid Poitiers (Tours) år 732, då de kristna frankerna under dess ledare hertig Karl Martell avgick med segern. Men islam behöll sitt grepp över Iberiska halvön i nästan 775 år. Först år 1492 kunde spanjorerna befrias helt, då Granada i söder erövrades av kung Ferdinand och drottning Isabellas militära styrkor.

Idag är omkring tio procent av Europas befolkning muslimer, cirka 55 miljoner. De flesta är första eller andra generationens invandrare från Nordafrika och Mellanöstern. Till stor del lever de segregerade från den inhemska befolkningen i särskilt muslimtäta stadsdelar, som bland kallas ghetton. Att vara jude eller kristen där har sina risker. Men politikerna försöker med olika medel integrera och assimilera “de ankommande” men hittills utan någon större framgång.

Muslimernas antal har vuxit i takt med Europas avkristning, sekulariseringen på 1800- och 1900-talen och anammandet av multikulturalismen som doktrin sedan 1970-talet. EU är i allt väsentligt en sekulär organisation, som inte ens vill veta av Europas kristna arv i sin konstitution. Hur ska det går för vår unika västerländska civilisation i det nya Europa? Finns det en framtid för oss européer i “det nya Europa”? För oss svenskar, danskar, engelsmän, tyskar, fransmän … ? 

Svaret på den frågan har inte vi – den som sitter inne med det är ingen mindre än Gud Allsmäktig – Fadern, Sonen och den Helige Ande. Så läs Bibeln och bed så ger Han dig svaret!

CAB

Advertisements