Kan muslimer lida av islamofobi?

Under december 2014 drabbades ett antal moskéer i Sverige av förstörelse: på moskén i Stockholm hade hakkors ritats och i Eskilstuna, Uppsala och Eslöv utbröt bränder.  Händelserna gav stort gensvar i TV och andra media. Många förklarade sitt stöd för muslimerna och deras moskéer och sin avsky mot våldsdåden, som man menade var ett hot mot vår grundlagsfästa religionsfrihet. Man förutsatte således att det som inträffat var medveten förstörelse riktad mot islam och dess moskéer.

Politiker, media och muslimer själva förklarade snabbt, att det var ”islamofobin” som låg bakom utan någon närmare precisering vad den skulle innebära. Muslimska samfund begärde ett möte med demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Som ”ett första steg” vill hon nu utarbeta ”en nationell strategi mot islamofobin” och presenterade riktlinjerna i en artikel i DN 2015-01-09 och på regeringskansliets hemsida.

Polisen saknar emellertid spår efter några gärningsmän. Utredningen, som presenterades i mars, visar tvärtom att några yttre orsaker till branden i Eskilstuna inte kunnat fastställas. En teori som diskuterats är att den kan ha orsakats av en fritös. Inte heller har några gärningsmän kunnat identifieras bakom bränderna i Eslöv och Uppsala eller hakkorsklottret i Stockholmsmoskén.

Hakkorsklotter har för övrigt inträffat även på en moské i Berlin, men där lyckades man identifiera hakkorsklottraren, som visade sig vara en imam vid moskén. Imamen fick en allvarlig reprimand och attacken kunde tvättas bort med lämpliga kemikalier.

Det finns inget som pekar på att något sådant skulle ha varit orsaken även i Sverige. Men frågan kvarstår: kan denne muslimske imam i Berlin själv ha lidit av någon form av ”islamofobi”? I så fall borde han ha ordinerats en kur hos någon psykiater, specialiserad på just denna allmänfarliga psykiska sjukdom – islamofobi, alltså.

CAB

 

Advertisements