Tredje Templet – en fråga om tid?

Israels bostads- och konstruktionsminister Uri Ariel har öppet uttryckt sin önskan om att ett Tredje Tempel skall uppföras på Tempelberget i Jerusalem, på den plats där idag Al-Aqsa-moskén står. Det meddelar bl.a. Israel Video Network i följande video. Även andra media har bekräftat uppgiften som är från början av januari i år. Israels regering har dock inte talat om några sådana planer.

Det första templet förstördes år 586 f Kr, det andra år 70 e Kr och sedan dess har det judiska folket sörjt och saknat det Heliga Templet i snart 2000 år. Profetior i Bibeln talar om att ett Tredje tempel skall uppföras sedan det judiska folket åter samlats från världens alla hörn till det land som Gud givit dem och deras fäder Abraham, Isak och Jakob. Återsamlandet har pågått sedan 1880-talet med den sionistiska rörelsen och i dag har judar från mer än sjuttio länder återvänt. Ungefär hälften av världens judar lever i dag i Israel.

Av Jesu svar till sina lärjungar om tecknen på den yttersta tiden kan man förstå att ett Tredje tempel då skall finnas (Matteus 24:15). Kanske är det just denna profetia som nu kan komma att uppfyllas? Skulle talet om ett Tredje tempel bli verklighet, så är det ett tydligt tecken på att vi lever mycket nära den ändens tid, som Jesus talar om (Matteus 24-25).

 

Advertisements