Svensk eller inte svensk jihadist? Det är frågan

Många unga “européer” reser till Mellanöstern för att kriga med Islamiska Staten (IS/ISIS/ISIL). Tidningen Expressen uppger att omkring tio procent av dem eller 250 kommer från Sverige. Uppgiften är från december 2013 och sedan dess har antalet ökat. Säpo har identifierat 130-140 av dem och man beräknar att antalet “svenska” jihadister numera utgör omkring 300 stycken. “Sen tillkommer de som aktivt stödjer dem i Sverige och de passiva sympatisörerna. Det är många, alltför många” skriver SvD.

Hur många av dem är kristna? Hur många är katoliker, ortodoxa, frikyrkliga eller medlemmar av Svenska kyrkan? Naturligtvis ingen. Hur många är judar? Naturligtvis ingen. Dessa jihadister är alla muslimer. Det är just de som bekänner sig till den läran – islam – som förföljer och dödar de kristna i Mellanöstern. Men i svenska media talar man helst tyst om den saken. Det tycks inte ingå i journalisternas och politikernas världsbild och det gör dem blinda för vad som sker med de kristna och kristenheten.

På TV-nyheterna och i andra media kallas dessa jihadkrigare i stället för ” svenskar”. Många av dem är födda i Sverige eller har skaffat sig svenska pass på annat sätt, genom att bo i landet ett visst antal år. Men är de verkligen svenskar i den betydelse vi svenskar lägger i ordet? Talar och behärskar de svenska språket som sitt modersmål? Identifierar de sig med svensk kultur, historia och rättsuppfattning? Skulle de våga sitt liv för att i en krigssituation försvara Sverige och svenskarna? Vare sig de är troende kristna eller ej – delar de i grunden de kristna värderingar som följer av våra djupa rötter i den västerländska civilisationen?

Socialistisk doktrin, som omhuldas av statsledningen och myndigheterna, erkänner inget av detta: Svensk är man om man är född i landet. Nåja, på sista tiden tycks det räcka med att bo i Sverige, vare sig med stöd i lagen eller illegalt. Med det sättet att resonera skulle en svensk och dennes barn bli araber om hon/han bosatte sig i t ex Saudiarabien, ett kinesiskt par bli tyskar och få tyska barn om de slog sig ner i Hamburg, en brittisk familj bli indier om de bosatte sig i Indien och vice versa. Enligt detta vänsterperspektiv är det landets gränser som avgör invånarnas nationalitet. Man bortser från sådana saker som identiteten, språket, religionen, kulturen, historien, värderingarna och deras konsekvenser för hur man lever sina liv i landet.

Frågan är naturligtvis inte helt okomplicerad, men genom uppenbar offentlig lögn löser man inga problem. Som kristna måste vi vara medvetna om det. Det är genom att hålla oss till Sanningen som kärleken kan (över)leva. “Helga dem i sanningen; ditt ord är sanning.” (ur Jesu avskedstal, Johannes 17:17).

CAB

 

 

Advertisements